Nijmegen.nlNijmegen.nl
startvorige paginavolgende paginatitel:Digitale BalieinloggenLees voorhelppaginamail
 verhuizing meldenPrintversie
Verhuist u naar of binnen Nijmegen? Meld dit uiterlijk binnen 5 dagen na uw verhuizing.

Als de verhuisdatum in de toekomst ligt, wordt de daadwerkelijke verhuisdatum als registratiedatum geregistreerd.
Als de verhuisdatum in het verleden ligt, uiterlijk 5 dagen na daadwerkelijke verhuizing, dan wordt de datum van ontvangst de registratiedatum. Dit kan belangrijk zijn voor bijvoorbeeld geldende toeslagen

U kan uw verhuizing op 3 manieren doorgeven.
 • u geeft uw nieuwe adres online door; hiervoor hebt u uw DigiD inlogcode nodig

 • u print het formulier Verhuizing binnen of naar Nijmegen en verstuurt het per post of

 • u komt persoonlijk naar de Stadswinkel of het Steunpunt Stadswinkel, liefst op afspraak.


 • Op uw verzoek kan de woningcorporatie (De Gemeenschap, Woongenoot, Standvast Wonen, Portaal Nijmegen of Talis) uw verhuizing aan de gemeente doorgeven.

  Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan uw nieuwe gemeente. U hoeft zich niet af te melden bij de gemeente Nijmegen.

  Gaat u op kamers?
  In de verhuismelding wordt gevraagd of u hoofdbewoner of medebewoner bent. Als u een huurcontract op uw naam heeft, bent u hoofdbewoner (van uw eigen kamer).

  Let op:
 • Correcte inschrijving in basisregistratie personen is belangrijk.

 • Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland gelden aparte regels. Hieronder vindt u meer informatie.
 • Doen
  Webformulierverhuizing online doorgeven (DigiD is verplicht) >>
  Printformulierverhuizing binnen of naar Nijmegen melden (formulier printen) >>
  Printformulierverklaring instemming medebewoning (formulier printen) >>
  Webformulierafspraak maken >>
  Meer over verhuizing melden
  Datum adreswijziging bij verhuizing binnen Nederland >>
  aangifte verhuizing niet altijd voldoende voor SVB >>
  Vanuit het buitenland naar Nijmegen verhuizen >>
  Naar het buitenland verhuizen/emigratie >>
  Problemen met wegafsluitingen of parkeren bij verhuizing >>
  Bijzonderheden
  voorwaardenals u online uw verhuizing doorgeeft:
 • moet u alle bijlagen scannen en invoegen

 • niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder moeten zélf hun verhuizing doorgeven, óók als u allemaal tegelijk naar hetzelfde nieuwe adres verhuist


 • als u het printformulier gebruikt:
 • kunt u in 1 keer de verhuizing doorgeven van alle mensen die samen van het oude naar het nieuwe adres verhuizen

 • niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder moeten allemaal het formulier tekenen en een kopie van hun identiteitsbewijs meesturen

 • meenemen
 • kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, bij de identiteitskaart een kopie van beide kanten)

 • kopie geldig identiteitsbewijs van eventuele meeverhuizende niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder

 • en
 • bij koopwoning: kopie koopcontract of kopie leveringsakte met vermelding nieuw adres (alléén de bladzijde(n) waarop naam, adres en handtekening (geen paraaf) staan)

 • of
 • bij huren van woonruimte of kamer: kopie huurcontract (alléén de bladzijde(n) waarop naam, adres, ingangsdatum huur en handtekening van zowel huurder als verhuurder (geen paraaf) staan)

 • of
 • bij inwoning (u heeft zelf geen huurcontract): een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de hoofdhuurder en een "verklaring instemming medebewoning", ondertekend door de hoofdhuurder. De verklaring kunt u hierboven downloaden en printen.

 • levertijd
 • de verwerking van uw melding in de basisregistratie personen duurt in principe 5 werkdagen vanaf uw verhuisdatum

 • nadat uw melding in het brp is verwerkt, ontvangt u binnen enkele weken de schriftelijke bevestiging

 • wilt u eerder weten of u al staat ingeschreven? Dan kunt u mét uw legitimatiebewijs langskomen in de Stadswinkel. U kunt hierover NIET bellen.

 • wetgevingWet basisregistratie personen
  Contact
  loketpijloost Stadswinkel
  loketpijloost Steunpunt Stadswinkel