<% Dim typedhost typedhost = Request.ServerVariables("HTTP_HOST") Select Case typedhost Case "www.naarnijmegen.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl/wonen/verkeervervoer") Case "www.deoudstestadvannederland.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl") Case "www.oudstestadvannederland.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl") Case "www.grootstenijmegenaar.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl") Case "www.cityofhealth.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl") Case "www.cityofhealth.eu" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl") Case "www.nijmegen.eu" response.redirect("http://english.nijmegen.nl") Case "www.vredevannijmegen.com" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl/wonen/geschiedenis_archeologie/historienijmegen/zeventiende_eeuw") Case "www.vredevannijmegen.eu" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl/wonen/geschiedenis_archeologie/historienijmegen/zeventiende_eeuw") Case "www.werkenbijnijmegen.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl/gemeente/vacatures") Case "www.werkenbijgemeentenijmegen.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl/gemeente/vacatures") Case "www.werkenvoornijmegen.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl/gemeente/vacatures") Case "www.werkenvoorgemeentenijmegen.nl" response.redirect("http://www2.nijmegen.nl/gemeente/vacatures") End Select %>

Er wordt een nieuwe pagina geladen

Klik op de link als dit niet automatisch gebeurt