Kamerverhuur (omzettingsvergunning)

Wilt u kamers verhuren? Dan heeft u in sommige gevallen een omzettingsvergunning nodig. Voor woningen met een WOZ-waarde tot en met € 220.000,- (per 1 juni 2019) kunt u geen omzettingsvergunning krijgen.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • U heeft een omzettingsvergunning nodig als u eigenaar bent van een huis of appartement met een WOZ-waarde boven de € 220.000,- (vanaf 1 juni 2019) en:
  • U wilt 3 of meer kamers verhuren
   en/of
  • U wilt aan 3 of meer personen een kamer verhuren
 • Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de gemeente ook naar (mogelijke) negatieve gevolgen voor de directe omgeving
 • U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag antwoord van de gemeente. De gemeente kan deze periode één keer met 6 weken verlengen

Melding brandveilig gebruik

Als u in een woning 5 of meer kamers verhuurt, moet u een melding maken voor de brandveiligheid.

Regels kamerverhuur

We sluiten vooraf geen wijken uit voor kamerverhuur. Ook is er geen maximaal aantal gebouwen voor kamerverhuur per straat of gebied. Elke aanvraag controleren we op de voorwaarden. Welke voorwaarden gelden, hangt af van de functie van het gebouw op dat moment:

 • Zelfstandige woning veranderen in onzelfstandige wooneenheden (= kamers die je kunt huren). Hiervoor heeft u een omzettingsvergunning nodig
   
 • Niet-woning (bijvoorbeeld kantoor) veranderen in onzelfstandige wooneenheden:
  Of kamerverhuur mogelijk is, controleren we met het bestemmingsplan. Daarnaast  heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig

U kunt alleen een omzettingsvergunning aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent eigenaar van een huis of appartement
 • U gebruikt de kamers om er mensen te laten wonen en niet voor kort verblijf 
 • De vergunning leidt niet tot een situatie waarin een zelfstandige woning aan 2 zijden wordt ingesloten door gebouwen met een vergunning voor kamerverhuur
 • De kamerverhuur mag volgens het bestemmingsplan
 • Het gebouw voldoet aan de brand- en bouwtechnische veiligheidseisen: zie het Bouwbesluit 2012  
 • Het gebouw voldoet aan de geluidsnormen (NEN5077): zie Afdeling 3.2 Bouwbesluit 2012   
 • U voldoet aan de parkeernormen voor auto's volgens het bestemmingsplan
 • Bewoners kunnen hun fietsen stallen in een stalling of rek op het eigen terrein van het gebouw
 • U heeft een omgevingsvergunning als dat nodig is. U ziet dit met de vergunningcheck. Print de uitkomst van deze check zodat u bewijs hiervan heeft
 • U zorgt voor goede en veilige kamerverhuur: er is een huishoudelijk reglement en er is een beheerder/huisbaas. De beheerder is o.a. aanspreekpunt voor klachten van bewoners, omwonenden en overheden
 • Kamerverhuur in dit gebouw heeft geen grote negatieve gevolgen voor de directe omgeving. Is er bijvoorbeeld al overlast door ander kamerverhuur of horeca in de buurt? Dan zou extra kamerverhuur een te grote druk kunnen geven op de omgeving. Dit controleren we met een leefbaarheidstoets (Artikel 3, ad.2)
 • Zie voor de overige voorwaarden de beleidsregels per 1 januari 2018

€ 849,05

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente. De gemeente kan deze periode één keer met 6 weken verlengen.