Rioolaansluiting aanvragen

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag een rioolaansluiting aan bij de gemeente zodra u een bouwvergunning heeft.

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • Voeg de volgende bijlagen toe aan de aanvraag:
  • situatietekening (tenminste 1:500) met de ligging van het gebouw op particulier terrein. Deze tekening komt van topografisch kaartmateriaal van of namens de gemeente
  • tekening (tenminste 1:100) volgens het Bouwbesluit en bijbehorend normblad NEN 3215 van de riolering op particulier terrein

Huisaansluiting hoofdriool - controleput

 • Op het moment dat u een bouwvergunning heeft, vraagt u de gemeente toestemming voor de aansluiting vanaf de controleput op de erfgrens van uw terrein naar het hoofdriool
 • Voor dit deel van het riool vraagt u een offerte aan bij door de gemeente goedgekeurde aannemers:
 • Na ontvangst van de offerte van uw aannemer, besluit de gemeente binnen 6 weken of uw aanvraag akkoord is
 • Daarna kunt u de aannemer de aansluiting laten regelen
 • U betaalt de kosten voor deze aansluiting

Let op: kunt u de aansluiting van het hoofdriool naar uw controleput niet zelf regelen, dan regelt de gemeente de aansluiting tegen vaste tarieven (zie Kosten).

Huisaansluiting controleput – eigen terrein

 • U regelt de rioolaansluiting op uw eigen terrein altijd zelf
 • Regelt u zelf met een aannemer de aansluiting vanaf de controleput naar het hoofdriool? Dan kunt u tegelijkertijd de rioolaansluiting op uw eigen terrein regelen
 • Wanneer de gemeente de aansluiting van het hoofdriool naar uw controleput regelt, dan informeert de gemeente u wanneer u met de werkzaamheden op uw eigen terrein kan starten
 • De Omgevings Dienst Rijk van Nijmegen (ODRN) beoordeelt de riolering op particulier terrein op basis van het geldende Bouwbesluit en het normblad NEN 3215
 • In het digitaal gebouwendossier vindt u bouwtekeningen van bestaande gebouwen in de gemeente Nijmegen. Hier kunt u vinden waar de rioolaansluitingen op uw terrein mogelijk zijn
 • Bij nieuwbouw mag u geen hemelwater afvoeren via het riool. U moet het water op eigen terrein opvangen en laten weglopen in de grond
 • U of uw aannemer zorgt op de erfgrens altijd voor een ontstoppingsmogelijkheid op eigen terrein:
  • Bij een kavel met voortuin: een controleput
  • Bij panden waarvan de voorgevel de erfgrens is: een ontstoppingsstuk

U of uw aannemer zorgt dat de aansluitingen voldoen aan de eisen in de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018 (artikel 4).

Huisaansluiting hoofdriool - controleput

 • Aanleg door aannemer
  Regelt u de aanleg bij een door de gemeente goedgekeurde aannemer? Vraag dan de kosten op bij de aannemer. U betaalt de aannemer rechtstreeks
   
 • Aanleg door gemeente
  • Standaard rioolaansluiting in een gesloten wegdek (asfalt, beton): € 4.000,-
  • Standaard rioolaansluiting in een niet-gesloten wegdek (klinkerverharding en overige): € 2.000,-
  • Voor aansluitingen die niet voldoen aan een of meer van de criteria in de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2018 (artikel 4 lid 2): € 10.000,-

Huisaansluiting controleput - eigen terrein

U betaalt de rioolaansluiting op uw eigen terrein altijd zelf.