Rioolaansluiting aanvragen

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? Vraag een rioolaansluiting aan bij de gemeente zodra u een bouwvergunning heeft.

Aanvragen met DigiD

 • Voeg de volgende bijlagen toe aan de aanvraag:
  • situatietekening (tenminste 1:500) gebaseerd op door of namens de gemeente aangegeven topografisch kaartmateriaal, waaruit de ligging van het gebouw op particulier terrein blijkt
  • tekening (tenminste 1:100) volgens het Bouwbesluit en bijbehorend normblad NEN 3215 van de riolering op particulier terrein
 • De gemeente legt een riool tot de grens van uw terrein, dit gebeurt in overleg
 • Op het moment dat u een bouwvergunning heeft vraagt u de rioolaansluiting aan
 • Het gaat om de aansluiting vanaf de controleput op de erfgrens van uw terrein naar het hoofdriool
 • De gemeente besluit binnen 6 weken na ontvangst over uw aanvraag
 • U betaalt de kosten van een rioolaansluiting zelf. Ongeveer twee weken nadat u betaald heeft, kunt u de rioolaansluiting laten aanleggen
 • De ODRN beoordeelt de riolering op particulier terrein op basis van het geldende Bouwbesluit en het normblad NEN 3215
 • In het digitaal gebouwendossier vindt u aanvragen en bouwtekeningen van bestaande gebouwen in de gemeente Nijmegen..
 • Bij nieuwbouw mag u geen hemelwater afvoeren via het riool. U moet het water op eigen terrein opvangen en laten weglopen in de grond
 • U of uw aannemer zorgt op de erfgrens altijd voor een ontstoppingsmogelijkheid op eigen terrein:
  • een controleput, bij een kavel met voortuin
  • een ontstoppingsstuk, bij panden waarvan de voorgevel de erfgrens is
 • rioolaansluiting in een gesloten wegdek (asfalt, beton): € 4.000,-
 • rioolaansluiting in een niet-gesloten wegdek (klinkerverharding): € 2.000,-