Financiële bijdrage duurzaam evenement

Organiseert u een evenement? De gemeente Nijmegen stimuleert graag het duurzamer maken van evenementen. Niet alleen met regels over bijvoorbeeld afvalscheiding en gebruik van plastic. Maar ook door ideeën voor het duurzamer maken van evenementen te belonen. Er is € 33.000,- voor het uitvoeren van 2 vernieuwende ideeën. Dien uw idee in voor een duurzamer evenement en maak kans op een van de 2 bedragen.

indienen idee

indienen idee Het inloggen is geannuleerd.

 • Idee insturen voor 1 november 2019
 • Idee presenteren: 19 november 2019

De jury:

 • Wethouder Monique Esselbrugge, juryvoorzitter
 • Maarten van Lokven,  senior projectmanager Mojo Concerts
 • Paul Schurink, co-founder Green Events
 • Bert Lagerweij, aanjager duurzaamheid Conbuquest

Voor de twee beste ideeën zijn er de volgende bedragen:

 • € 11.000,-  voor het beste idee voor evenementen met 500 tot 4.000 bezoekers
 • € 22.000,-  voor het beste idee voor evenementen met meer dan 4.000 bezoekers.

Voorwaarden

 • Uw idee moet worden uitgevoerd of onderdeel zijn van een evenement in Nijmegen in 2020
 • Uw idee mag maximaal 6 A4 zijn + een begroting waarin duidelijk wordt waarvoor u de bijdrage inzet
 • In reclame voor uw evenement gebruikt u het logo van de gemeente Nijmegen
 • De bedragen zijn exclusief BTW
 • Het bedrag wordt alléén toegekend aan een rechtspersoon ( BV, NV, vereniging, stichting of coöperatie)
 • Na afloop van het evenement stuurt u de gemeente een verslag + financiële realisatie van het verloop van het project. Bij verkeerd gebruik van het bedrag kan de toekenning teruggedraaid worden
 • Het verslag en uw opgedane kennis moet u presenteren bij het volgende Nijmeegs Evenementen Overleg en blijft daarna openbaar
 • Het plan voor uw idee
 • Overzicht van de verwachte kosten