Inkomensondersteuning corona 2021

Heeft u op dit moment moeite om uw woonkosten te betalen? Komt dat omdat u minder inkomsten heeft vanwege de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de regeling Inkomensondersteuning corona 2021.

Let op: voor 1 oktober 2021 noemde wij deze regeling de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Er zijn geen veranderingen in de voorwaarden of bedragen.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Hoe aanvragen?

Wat u moet weten

Voor wie de regeling bedoeld is

Inwoners van de gemeente Nijmegen die te maken hebben met een flinke inkomstendaling door de coronamaatregelen. En die hierdoor hun woonlasten (bijna) niet meer kunnen betalen. De daling van het inkomen is 20% of meer. 

Berekening van de inkomensdaling

Om de daling van het inkomen te bepalen, gaan we uit van de maand januari 2020. Dit noemen we de peilmaand.
Het inkomen van de maand -  voorafgaand aan het moment waarop u de aanvraag indient - wordt vergeleken met het inkomen van januari 2020. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt geen vermogenstoets of partnertoets gebruikt.

De hoogte van de regeling Inkomensondersteuning Corona 2021

  • € 350,- per maand per huishouden bij een daling van het inkomen tussen de 20% en 40%
  • € 700,- per maand per huishouden bij een daling van het inkomen van 40% of meer

De regeling Inkomensondersteuning 2021 is geen inkomen en ook geen geldlening. Het is een vergoeding in de woonlasten. U betaalt geen belasting over deze steun. 

Periode

De regeling Inkomensondersteuning Corona 2021 geldt voor de maanden januari 2021 tot 1 januari 2022.
U kunt de regeling Inkomensondersteuning Corona 2021 aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Nijmegen
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning
  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw inkomen is gedaald met 20% of meer
  • U heeft minder inkomsten doordat u, door de coronacrisis, geen werk meer heeft of minder opdrachten heeft gekregen.

U heeft géén recht op de regeling Inkomensondersteuning Corona 2021 als u in de gevangenis zit. 

Vindt u dat wij in uw situatie niet moeten uitgaan van de peilmaand of vergelijkingsmaand? Mail dan naar inkomensondersteuningcorona2021@nijmegen.nl

Bent u student?

Heeft u financiële problemen die door de coronacrisis komen? De DUO heeft een aantal maatregelen om u te helpen.  
U kunt ook contact opnemen met de financieel expert van de gemeente Nijmegen