Financiële hulp voor ondernemers

De gemeente kan u financieel helpen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf vanuit een uitkering wilt starten, uw bedrijf tijdelijk financiële tegenvallers heeft. Als u een investering wilt doen die de bank niet wil financieren of als u uw bedrijf wilt beëindigen.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij ondernemerspunt@nijmegen.nl. Bekijk de film  over het OndernemersPunt.

U krijgt maximaal 1 jaar lang hulp bij het voorbereiden van uw eigen bedrijf en het maken van een ondernemingsplan. Als het ondernemingsplan is goedgekeurd, vullen wij uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Misschien zijn er investeringen nodig. Wanneer de bank u geen of te weinig krediet wil verstrekken, kan de gemeente u helpen met een lening. U betaalt hierover rente met een looptijd van maximaal 10 jaar.

De gemeente kan uw inkomen tijdelijk aanvullen tot bijstandsniveau.

  • Uw bedrijf moet al een aantal jaren bestaan
  • U moet daarna zelf in staat zijn om uw inkomen te verdienen
  • Heeft u of uw partner nog een baan heeft naast het bedrijf? En verdient u of uw partner daarmee minstens bijstandsnorm? Dan heeft u hier geen recht op

Als u problemen heeft met het financieren van noodzakelijke investeringen kunt u een lening krijgen. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt moderniseren of u moet schulden afbetalen. Heeft u of uw partner nog een baan heeft naast het bedrijf? En verdient u of uw partner daarmee minstens de bijstandsnorm verdient? Dan heeft u hier geen recht op.

Bent u tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en kunt u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf halen? Als u afhankelijk bent van deze inkomsten kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanvullende uitkering krijgen tot aan uw pensioen.

Of misschien besluit u te stoppen met uw bedrijf. Heeft u geen inkomen meer heeft, bestaat uw bedrijf minimaal 10 jaar en ligy uw inkomen de laatste jaren beneden een vastgesteld minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U moet deze uitkering dan wel aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf.

Soms kan het verstandig zijn om te stoppen met uw bedrijf. Hiervoor zijn financiële regelingen.