Financiële hulp voor ondernemers

Er komt vanuit het rijk financiële hulp voor zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen. Deze regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, TOZO) is er nog niet, maar het Rijk denkt de regeling wel snel af te hebben. Vanaf 30 maart kunt u hier alvast een aanvraag doen. Als u al eerder de aanvraag hebt gedaan, doe dat dan niet nog een keer. Uw aanvraag is al in behandeling.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

 • Inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • Datum van inschrijving KvK
 • In PDF formaat een bankafschrift van de rekening waar de gemeente uw uitkering naar kan overmaken

De regeling is nog niet vastgesteld, maar aanvragen worden wel alvast geregistreerd.

Het kabinet vraagt u om u alleen te melden bij uw gemeente als u echt financiële problemen heeft. Hiermee voorkomen we dat ondernemers ondersteund worden die het eigenlijk niet nodig hebben en dat de ondernemers die het wel nodig hebben lang moeten wachten.

 • U moet bij de aanvraag een kopie van uw bankafschrift meesturen van de bankrekening die u opgeeft in de aanvraag. Dit mag uw zakelijke rekening of privérekening zijn
 • Per huishouden kunt u slechts eenmaal aanvragen. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een gezinsuitkering
 • Aanvragen vanaf 1 maart is mogelijk als u al vanaf die tijd financiële problemen heeft door corona
 • De regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus als u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen
 • Binnen 4 weken na uw aanvraag proberen wij een besluit te nemen, door de grote drukte kan dit langer duren. Als dit het geval is gaat de gemeente voorschotten geven
 •  Het is voor een periode van maximaal 3 maanden
 • Het bedrag is maximaal ca. € 1.500,- per maand (netto), afhankelijk van uw inkomen en de huishoudsituatie
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen vermogens- of partnertoets

Lening aanvragen

 • Deze regeling is nog niet vastgesteld
 • Ook zijn de voorwaarden voor deze lening nog niet bekend
 • Zodra hierover meer duidelijkheid is plaatst de gemeente een aanvraagformulier
 • Voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
 • De lening moet u terugbetalen
 • Als u een lening voor bedrijfskapitaal krijgt:
  • Is er een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting
  • Geldt een lager rentepercentage dan  de 8% van het Bbz per jaar

Omdat de regeling nog niet is vastgesteld door het kabinet gaat het hier om de volgende voorlopige voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U moet tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn
 • U bent Nederlander of buitenlander die in Nederland verblijft volgens de wet
 • U bent een gevestigde zelfstandige
 • U heeft een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van uw eigen bedrijf
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met uw onderneming
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep