Financiële hulp voor ondernemers

De gemeente kan u financieel helpen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf vanuit een uitkering wilt starten, uw bedrijf tijdelijk financiële tegenvallers heeft, u een investering wilt doen die de bank niet wil financieren of u uw bedrijf wilt beëindigen.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij ondernemerspunt@nijmegen.nl. Bekijk de film  over het OndernemersPunt.

U krijgt maximaal 1 jaar lang hulp bij het voorbereiden van uw eigen bedrijf en het maken van een ondernemingsplan. Als het ondernemingsplan is goedgekeurd, vullen wij uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Misschien zijn er investeringen nodig. Wanneer de bank u geen of te weinig krediet wil verstrekken, kan de gemeente u helpen met een lening. U betaalt hierover rente met een looptijd van maximaal 10 jaar.

De gemeente kan uw inkomen tijdelijk aanvullen tot bijstandsniveau.

  • Uw bedrijf moet al een aantal jaren bestaan
  • U moet daarna zelf in staat zijn om uw inkomen te verdienen
  • Wanneer u of uw partner nog een baan heeft naast het bedrijf en daarmee minstens bijstandsnorm verdient, heeft u hier geen recht op

Als u problemen heeft met het financieren van noodzakelijke investeringen kunt u een lening krijgen. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt moderniseren of u moet schulden afbetalen.

Bent u tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en u heeft financiële hulp voor uw bedrijf nodig? U kunt bijvoorbeeld een uitkering krijgen tot aan uw pensioen of een lening.

IOAZ-uitkering

Als u met uw bedrijf stopt, kan u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen). Deze uitkering is bedoeld voor levensonderhoud als aanvulling op uw eigen inkomsten en/of rendement uit uw vermogen. Dit geldt vanaf het moment dat u uw bedrijf heeft beëindigd tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Een aanvraag voor deze uitkering moet u indienen voordat uw bedrijf stopt. Nadat u officieel bent toegelaten tot de IOAZ moet uw bedrijf binnen 1,5  jaar stoppen. De uitkering gaat pas in zodra u het bedrijf heeft opgeheven.

Soms kan het verstandig zijn om te stoppen met uw bedrijf. Hiervoor zijn financiële regelingen.