TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Heeft u op dit moment moeite om uw woonkosten te betalen? Komt dat omdat u minder inkomsten heeft vanwege de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de nieuwe regeling TONK.

Aanvragen

via DigiD Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

Voor wie de regeling bedoeld is

Ondernemers, werknemers of werkzoekenden die te maken hebben met een flinke inkomensdaling door de coronamaatregelen. De daling van het inkomen is 20% of meer.
Let op: onder inkomen wordt verstaan het netto gezinsinkomen per maand.

Berekening van de inkomensdaling

Om de daling van het inkomen te bepalen, gaan we uit van de maand januari 2020. Dit noemen we de peilmaand.
Het inkomen van de maand -  voorafgaande aan het moment waarop u de aanvraag indient - wordt vergeleken met het inkomen van januari 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming TONK

Is de daling van het inkomen minder dan 20% dan heeft u geen recht op TONK.
Bij een daling van het inkomen tussen de 20% en 40% is de tegemoetkoming € 175,- per maand.
Bij een daling van het  inkomen van 40% of meer is de tegemoetkoming € 350,- euro per maand.

Periode

TONK geldt voor de maanden januari 2021 tot 1 juli 2021.
U kunt TONK aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Nijmegen
  • Uw gezinskomen is gedaald met 20% of meer door de coronamaatregelen
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning

U heeft géén recht op TONK in de volgende gevallen:

  • U zit in de gevangenis

Vindt u dat wij in uw situatie niet moeten uitgaan van de peilmaand of vergelijkingsmaand? Mail dan naar TONK@nijmegen.nl.