Tozo: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

U bent zelfstandig ondernemer en komt in geldnood door de coronacrisis. U kunt financiële hulp krijgen met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo bestaat uit 2 delen:

 • Een uitkering
 • Een lening voor bedrijfskapitaal
Lukt inloggen voor de aanvraag niet?

Soms is het te druk met mensen die tegelijkertijd proberen aan te vragen. We werken aan een oplossing hiervoor. Onze excuses voor het ongemak. Heeft u problemen met inloggen? Probeer het later nog een keer.

Verder kunt u vanaf 1 april 2021 alleen met DigiD inloggen als u de DigiD-app of SMS-controle gebruikt.

U wilt de Tozo-uitkering aanvragen of verlengen

Aanvragen met DigiD.

Wat u moet weten

 • U kunt alleen aanvragen als u in Nijmegen woont. Als u een bedrijf in Nijmegen heeft, maar ergens anders woont, moet u de aanvraag doen in de gemeente waar u woont
 • De uitkering is voor een periode van maximaal 3 maanden tot 1 oktober 2021
 • Het bedrag is ongeveer maximaal € 1.050,- of € 1.500,- per maand (netto). Dit hangt af van uw inkomen en of u een partner of gezin heeft
 • Vanaf 1 juli 2021 kunt u aanvragen per 1 juli. Vanaf 1 augustus kunt u met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de maand voorafgaand aan de aanvraag. Bijvoorbeeld op 2 september kunt u dus aanvragen vanaf 1 augustus 2021 
 • Binnen 4 weken na uw aanvraag proberen wij een besluit te nemen, door de grote drukte kan dit langer duren

Gevolgen voor belastingaangifte

De uitkering telt meer als inkomen voor het jaar 2021. U moet dit inkomen dus melden bij de belastingaangifte over het jaar 2021.

Heeft u een partner? De helft van de uitkering is voor uw partner. Uw partner moet dit inkomen daarom ook melden bij de belastingaangifte over 2021.

Voorwaarden Tozo 5

 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U moet tussen de 18 jaar en uw pensioensleeftijd zijn
 • U bent Nederlander of buitenlander die in Nederland woont volgens de wet
 • U bent een gevestigde zelfstandige
 • U heeft een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van uw eigen bedrijf
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met uw onderneming
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
 • Heeft u een partner? Zijn/haar inkomsten tellen mee. U heeft een partner als u met iemand samenwoont en de kosten deelt voor het huishouden

Welk geld telt mee bij de aanvraag?

Deze inkomsten tellen mee:

 • Uw netto inkomen of loon uit uw bedrijf of beroep
 • Uitkeringen zoals WW-uitkering, TOFA-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering
 • Inkomsten uit (onder)verhuur
 • Inkomsten uit een PGB omdat u voor iemand zorgt
 • Inkomsten uit vermogen (zoals rente en dividend)
 • Inkomsten uit studiefinanciering van uw partner, als uw partner ouder dan 27 jaar is
 • Partner- en kinderalimentatie: u was getrouwd of geregistreerd partner en uw ex-partner betaalt nog een bedrag voor uw inkomen of voor uw kind

Deze inkomsten tellen níet mee:

 • Toeslagen van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 170,- per maand
 • Onkostenvergoeding van uw werkgever
 • Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Een eenmalige gift
 • Andere uitkeringen of steun die u krijgt vanwege corona. Bijvoorbeeld Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS), Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

U heeft geen recht op een Tozo-uitkering in de volgende gevallen:

 • U bent jonger dan 27 jaar en studeert met studiefinanciering. Of u kunt studiefinanciering krijgen
 • U bent ouder dan 27 jaar en krijgt studiefinanciering
 • U zit in de gevangenis
 • U werkt in het leger
 • U bent in alle Tozo-periodes dit jaar in totaal langer dan 4 weken in het buitenland (voor zaken, vakantie of om andere redenen)
 • U bent jonger dan 21 jaar en woont in een inrichting
 • U heeft onbetaald verlof

Hulp bij de voorwaarden en het berekenen van uw inkomen

Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Of weet u niet zeker hoe u uw inkomen moet berekenen? Gebruik de check en de informatie op krijgiktozo.nl

Aanvragen

U kunt een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. U kunt ook uw eerder afgesproken lening aanvullen tot maximaal € 10.157,-. U kunt de lening aanvragen wanneer uw bedrijf een geldprobleem heeft door de coronacrisis en u niet genoeg vermogen heeft om uw bedrijfslasten te betalen.

Aanvragen met DigiD.

Wat u moet weten

 • De lening is voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,- in totaal
 • De verplichting tot terugbetaling start op 1 januari 2022. Vanaf dat moment is de looptijd (de periode tot het moment waarop de lening moet zijn terugbetaald) nog 5 jaar
 • De rente bedraagt 2%. Tot januari 2022 wordt er geen rente ongebouwd.  

Voorwaarden

 • U heeft geen faillissement of uitstel van betaling aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw bedrijf of een van de vennoten
 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of buitenlander die in Nederland woont volgens de wet
 • U bent een gevestigde zelfstandige
 • U heeft een bedrijf in Nederland of werkt zelfstandig in Nederland
 • U staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor de uitoefening van uw eigen bedrijf
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met uw onderneming
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandig beroep
 • Uw bedrijf heeft geldproblemen door de coronacrisis
 • U heeft niet genoeg vermogen om uw bedrijfslasten te betalen

Let op! Er zijn bedrijven die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is meestal niet gratis. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag: mail naar tozo@nijmegen.nl

Andere leningen

Met Tozo kunt u maximaal € 10.157 lenen. Als u meer wilt lenen, zijn er de volgende mogelijkheden:

Woont u in het buitenland en heeft u een bedrijf in Nijmegen? Dan kunt u bij de gemeente Maastricht een lening aanvragen.