Win je eigen winkel in hartje Nijmegen!

Altijd al uw eigen winkel of horecazaak in het centrum van van Nijmegen willen starten? Dan is dit uw kans! De gemeente Nijmegen is op zoek naar nieuwe ideeën om de binnenstad nog bruisender te maken. Stuur uw concept in vóór 1 februari 2022 en maak kans op een jaar lang een eigen winkelpand in het centrum van Nijmegen. Inclusief €15.000 om in uw winkel te steken.

meld uw idee aan

meld uw idee aan

Wat kunt u winnen?

 • Samen met de gemeente Nijmegen gaat u op zoek naar een geschikt gebouw voor uw idee
 • De gemeente Nijmegen betaalt de eerste 6 maanden de huur van uw gebouw. De 6 maanden er na neemt u deze geleidelijk over:
  • Maand 7 en 8: de gemeente betaalt 75%, u betaalt 25%
  • Maand 9 en 10: de gemeente betaalt 50%, u betaalt 50%
  • Maand 11 en 12: de gemeente betaalt 25%, u betaalt 75%
 • U ontvangt € 15.000 om aan uw winkel uit te geven 

Hoe ziet het proces eruit? 

 1. U kunt uw idee inzenden tot 1 februari 2022. Als bijlage voegt u een kort en bondig ondernemersplan toe (maximaal 2 A4). In dit plan staat: wat uw idee is en waarom u dit doet, wat uw idee uniek maakt, de doelgroep, verdienmodel, wanneer het een succes is en waarbij u nog hulp nodig heeft
 2. Uit alle inzendingen worden 3 ideeën gekozen. Deelnemers krijgen in de week van 7 februari 2022 te horen of hun idee wel of niet is uitgekozen  
 3. De ondernemers met de 3 beste ideeën gaan ‘de strijd met elkaar aan’. Ze nemen op 14 februari 2022 een promotievideo op. Noteer deze datum alvast in uw agenda
 4. Het publiek krijgt de kans om online te stemmen op hun favoriete idee
 5. De 3 ondernemers presenteren hun bedrijfsplan voor een gespecialiseerde jury in de week van 28 februari 2022
 6. We verwachten de winnaar rond 9 maart 2022 bekend te maken

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Het is een idee voor een fysieke winkel (of winkelconcept)
 • Het idee is een extra op het huidige aanbod aan winkels in de binnenstad
 • De bedenker van het idee moet van plan zijn het idee zelf uit te voeren voor minimaal 1 jaar
 • Het idee is geen precieze kopie van een al bestaande winkel in de binnenstad

Denk bijvoorbeeld aan een idee voor retail, musea, horeca, gedeelde werkplaatsen, fysieke makersplaatsen, ontmoetingsplekken of entertainment. Natuurlijk zijn andere ideeën ook welkom. Ondernemers in de binnenstad kunnen ook meedoen. Het idee mag een uitbreiding zijn van een al bestaande winkel. Het moet dan wel verschillende zijn ten opzichte van de originele winkel. 

 • U gaat akkoord met het laten zien van uw idee op verschillende online kanalen
 • Als de inzender namens een organisatie deelneemt, dan is de prijs bestemd voor de organisatie waarvoor de inzender werkt. In het geval van een werknemer betekent dit dus dat de organisatie de prijs wint
 • De gemeente heeft het recht om de prijs niet toe te kennen als er te weinig animo is, of als de gepresenteerde ondernemersplannen niet voldoende van kwaliteit zijn
 • Promotiebijdrage winkeliersvereniging, nutsvoorzieningen (zoals gas, water en elektriciteit) en het voorschot servicekosten komen tijdens de huurperiode voor rekening van de winnaar
 • Na bekendmaking van de winnaar is het aan de winnaar en de pandeigenaar om afspraken te maken voor het gebruik van het winkelpand, een en ander vast te leggen in een tussen hen overeen te komen “Gebruiksovereenkomst tevens Intentieovereenkomst” met gebruiksvoorwaarden. De gemeente Nijmegen zal als bemiddelaar optreden tussen de deelnemer en pandeigenaar
 • Van de winnaar wordt verwacht dat hij/zij ernaar streeft om na de huurvrij-periode een huurovereenkomst aan te gaan met de pandeigenaar. Dit geldt als de onderneming van deelnemer voldoende winst oplevert
 • De winnaar hoort zich, voor ondertekening van de Gebruiksovereenkomst tevens Intentieovereenkomst, in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en te voldoen aan de andere voorwaarden die door de overheid zijn opgesteld voor een onderneming
 • Bij faillissement of vroegtijdig stoppen van het bedrijf van de winnaar tijdens de "gratis" gebruiksperiode van het gebouw kunnen eventuele toezeggingen worden ingetrokken. Ook kunnen alle overeenkomsten die uit de actie zijn ontstaan worden ontbonden
 • De gemeente Nijmegen probeert de pandeigenaar en winnaar bij elkaar te brengen nadat bekend is wie de winnaar is. Zij kan noch de winnaar, noch de pandeigenaar verplichten een overeenkomst met de ander aan te gaan. De gemeente Nijmegen heeft geen resultaatsverplichting
 • De gemeente Nijmegen is gerechtigd, zolang geen Gebruiksovereenkomst tevens Intentieovereenkomst is getekend tussen deelnemer en eigenaar, naar eigen inzicht en zonder dat vooraf te laten weten de voorwaarden tussentijds te wijzigen. Of zonder reden op te geven de actie Win je Winkel te stoppen of te wijzigen als de omstandigheden dit vragen. Dit zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de deelnemers
 • De beslissing van de jury is bindend en hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend
 • De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers die niet volgens de voorwaarden handelen, uit te sluiten van de actie Win je Winkel zonder opgave van redenen
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
 • Door deelname aan WjW verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en zijn akkoord met de voorwaarden WjW
 • Neem voor vragen contact op met Buro Einstein