Vergoeding voor kinderopvang

Vanaf 1 september 2018 vraagt u vergoeding voor kinderopvang niet meer aan bij de gemeente, maar bij uw kinderopvang of het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

Welke vergoeding u kunt aanvragen hangt af van uw persoonlijke situatie.

Sociaal Medische Indicatie

Een vergoeding Sociaal Medische Indicatie vraagt u aan bij uw kinderopvang. Uw kind moet dan wel tussen 0 - 4 jaar oud zijn.

Een verpleegkundige van het consultatiebureau kan kinderen in de volgende gevallen een Sociaal Medische Indicatie (SMI) geven:

  • Een of beide ouders hebben een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
  • Er is kinderopvang nodig voor de ontwikkeling van het kind

De regeling is tijdelijk, maximaal 1 jaar.

Vergoeding via Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Neem contact op met het Werkbedrijf als u een bijstandsuitkering heeft en een reïntegratietraject volgt. Of als u een bijstandsuitkering heeft en verplicht moet inburgeren.