Hulp en advies voor sportverenigingen

Leidt u een sportvereniging of sportgroep of wilt u er een starten en kunt u daarbij hulp gebruiken? De gemeente kan u adviseren bij verschillende onderwerpen.

Mailen

  • U regelt als bestuurder van een sportvereniging allerlei zaken. U kunt bij bureau Sportservice terecht voor advies en contact met andere verenigingen of sportbonden.
  • Bij bureau Sportservice kunt u ook terecht met vragen over sportsubsidies, het opzetten van vrijwilligersbeleid, verzekeringen voor uw vereniging, ledenwerving, of meer informatie over een veilig sportklimaat. Bel 024 - 329 33 10.

De Nijmeegse aanpak Sportplezier zorgt dat iedereen -ongeacht kleur, religie, of seksuele geaardheid- met plezier sport. Met behulp van een stappenplan krijgt u ondersteuning bij een veilig sportklimaat binnen uw vereniging. Er wordt onder andere aandacht besteed aan pesten en discriminatie en respect op en langs het veld.

Meer informatie, mail sportplezier@nijmegen.nl