Subsidie voor culturele projecten

Organiseert u een nieuwe culturele activiteit die alle Nijmegenaren kunnen bezoeken? Organiseert u dit samen met een andere organisatie uit Nijmegen? Dan kunt u een subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor 1 jaar.

Voor 2020 kunt u geen subsidie meer aanvragen.
Voor 2021 kunt u aanvragen van 1 september tot 1 oktober 2020.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • U vraagt de subsidie aan voor 1 jaar 
 • Aanvragen kan tussen 1 september en 1 oktober
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele instelling de subsidie krijgt
 • Onderdeel van de procedure is een pitch over het project van maximaal 3 minuten. Deze pitches vinden begin oktober plaats (week 41).
 • U krijgt in december 2020 antwoord van de gemeente
 • Er is een subsidiespreekuur op vrijdag 4 september 2020 van 14.00 tot 16.00 uur bij Cultuur Academy, De Smeltkroes, Waalbandijk 16, Nijmegen

  Regelgeving

  Contact

  Mail: cultuursubsidies

  Doorgeven bestuursgegevens

  Er zijn verschillende manieren om de gegevens van uw bestuur door te geven:

  • De subsidie is bedoeld om spannende en veelzijdige culturele projecten te stimuleren. Subsidie kan aangevraagd worden voor participatieve- en artistieke kunstprojecten
  • De activiteiten vinden (grotendeels) in Nijmegen plaats
  • Het subsidiebedrag is minimaal €1.000 en maximaal €20.000,-
  • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten
  • Het project wordt met minimaal één samenwerkingspartner uitgevoerd
  • De aanvraag moet voldoen aan een of meerdere van onderstaande eisen: 
   • Artistieke kwaliteit
   • Educatie en/of participatie
   • Veelzijdig/aanvullend aanbod
   • Innovatie, creativiteit en experiment
   • Publieksbereik
  • Een projectplan volgens de richtlijnen
  • Een begroting met dekkingsplan
  • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar

  Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

  • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  • De meest recente statuten
  • Een actueel rekeningafschrift