Subsidie voor culturele projecten

U kunt helaas geen subsidie meer aanvragen.

De adviescommissie Groei. heeft alle aanvragen beoordeeld. Lees hier het adviesrapport ‘Smaakmakers' (pdf, 2.656 kB)

 • U vraagt de subsidie aan voor 1 jaar 
 • Aanvragen kan tussen 1 september en 1 oktober
 • De adviescommissie Groei. beoordeelt uw aanvraag en geeft advies aan het college. Het college besluit of uw culturele instelling de subsidie krijgt
 • Onderdeel van de procedure is een pitch over het project van maximaal 3 minuten. 

Regelgeving

Contact

Mail: cultuursubsidies

 • De subsidie is bedoeld om spannende en veelzijdige culturele projecten te stimuleren. Subsidie kan aangevraagd worden voor participatieve- en artistieke kunstprojecten
 • De activiteiten vinden (grotendeels) in Nijmegen plaats
 • Het subsidiebedrag is minimaal €1.000 en maximaal €20.000,-
 • U ontvangt maximaal 50% van de totale kosten
 • Het project wordt met minimaal één samenwerkingspartner uitgevoerd
 • De aanvraag moet voldoen aan een of meerdere van onderstaande eisen: 
  • Artistieke kwaliteit
  • Educatie en/of participatie
  • Veelzijdig/aanvullend aanbod
  • Innovatie, creativiteit en experiment
  • Publieksbereik
 • Een projectplan volgens de richtlijnen
 • Een begroting met dekkingsplan
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook mee:

 • Een actueel exemplaar van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • De meest recente statuten
 • Een actueel rekeningafschrift

We hebben de actuele gegevens van uw bestuur nodig. Er zijn verschillende manieren om de gevens van uw bestuur door te geven:

Als organisatie/bedrijf:

Als persoon: