Subsidie kickstart evenementen

U kunt helaas geen subsidie meer aanvragen een bestaand evenement coronaproof te maken of uw concept aan te passen. Dit kon tot en met 4 juli 2021.

Informatie voor de aanvragers

  • Gaat het evenement niet door, vanwege corona, nadat de vergunning is verleend? Dan kunt u de subsidie gebruiken om het evenement in een andere vorm (online) door te laten gaan. Neem in dit geval contact met ons op
  • Als u de subsidie krijgt en u heeft al kosten gemaakt voor uw plan, dan kunt u deze kosten ook met de subsidie betalen
  • Wij behandelen uw aanvraag half juli, wij beslissen na advies van een beoordelingscommissie
  • Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-. Het totale subsidiebedrag is € 100.000,-
  • Na het evenement stuurt u een financiële verantwoording met foto’s van het evenement met haar bezoekers