Subsidie trainingsuren voor aangepast sporten en bewegen

Organiseert u speciale trainingsuren voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, kwetsbare ouderen of (jonge) allochtone vrouwen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

  • U krijgt subsidie voor maximaal twee trainingsuren in de week
  • Het subsidiebedrag is maximaal € 9,50 per uur
  • De subsidie geldt voor maximaal 40 weken per jaar
  • Vraag de subsidie voor het volgende kalenderjaar aan vóór 1 december
  • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij ons bekend zijn of aangeleverd worden
  • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente
  • meer informatie: Mail subsidie@nijmegen.nl

 

De actuele bestuursgegevens moeten bij de gemeente bekend zijn. Er zijn verschillende manieren om de gegevens van uw bestuur door te geven: