Subsidie voor jubilerende sportclubs

Bestaat uw sportclub 25 jaar of een veelvoud (50, 75, 100 jaar enz.) daarvan? Dan kunt u de gemeente vragen om een bijdrage voor uw jubileumactiviteiten.

Aanvragen

 • U krijgt voor ieder jaar dat uw vereniging bestaat € 10,-
 • Bekijk alle voorwaarden in de beleidsregel sport en bewegen
 • U moet de subsidie uiterlijk 8 weken vóór de start van de jubileumactiviteit aanvragen
 • Binnen 12 weken krijgt u per brief antwoord van de gemeente
 • Stuur met het aanvraagformulier de volgende documenten mee:
  • Een document waaruit blijkt hoeveel jaar uw vereniging bestaat
  • Een ledenlijst waaruit blijkt dat 75% van de leden van uw sportclub in Nijmegen woont
 • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij ons bekend zijn. 
 • meer informatie, mailsubsidie@nijmegen.nl

Regelgeving

Nodig de burgemeester of een van de wethouders uit voor uw jubileum 

Er zijn verschillende manieren om de gevens van uw bestuur door te geven: