Subsidie voor vergroten deskundigheid van sportclubs

Sportclubs kunnen subsidie krijgen voor cursussen en opleidingen voor hun bestuursleden en trainers

Aanvragen

  • De erkende cursus en/of opleiding is bedoeld voor bestuursleden en trainers. Denk bijvoorbeeld aan beroepsopleidingen en cursussen voor het versterken van uw bestuur. Of denk aan sportopleidingen voor trainers
  • U krijgt voor 50% subsidie op de goedgekeurde cursuskosten met een maximum van € 240,-
  • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn
  • Voorwaarden subsidie voor cursussen en opleidingen voor uw sportclub vindt u in de beleidsregels

Regelgeving

  • Vraag de subsidie uiterlijk 1 maand voordat de cursus begint aan
  • Binnen 8 weken krijgt u per brief antwoord
  • De subsidie wordt overgemaakt. In december van het volgende jaar moet u verantwoording afleggen. Dit doet u door het opsturen van het diploma/certificaat of bewijs van deelname

Er zijn verschillende manieren om de gevens van uw bestuur door te geven: