Uitkering, schulden en laag inkomen

Bijverdienen met een uitkering

Gevolgen van bijverdienen naast een uitkering. Maak een afspraak met de Sociaal Raadslieden. ...

Kopie statusformulier aanvragen

Statusformulier kwijt of niet ontvangen? Vraag een kopie aan.

Mijn Nijmegen

Bekijk uw uitkeringsgegevens op uw persoonlijke gemeentepagina.

Meedoen-regeling

Voor inwoners met een laag inkomen om mee te doen aan activiteiten.

Bijzondere bijstand

Extra geld van de gemeente voor kosten die u niet kunt betalen

Bijzondere bijstand bewindvoerders

Extra geld van de gemeente voor bewindvoerderskosten

Bijstandsuitkering

U heeft te weinig inkomen om van te leven, vraag een bijstandsuitkering aan

CAZ

Voordelige aanvullende ziektekostenverzekering bij een laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag

Extra geld van de gemeente als u al lang van een laag inkomen leeft

Voorkomen van schulden

Trainingen, voorlichting over goed omgaan met geld en voorkomen van schulden

Hulp bij schulden

Vraag hulp aan bij het oplossen van uw schulden

Jaaropgave bijstandsuitkering

Aanvragen jaaropgave bij bijstandsuitkering en participatiewet uitkering

Vergoeding voor school, sport en hobby's van uw kind

Vergoedingen voor kinderen van ouders met een laag inkomen

Individuele studietoeslag

Extra geld van de gemeente als u studeert en een beperking heeft

IOAW-uitkering

Voor 50 + ers waarbij WW-uitkering afloopt

Lening GKB

U heeft een laag inkomen en onverwachte uitgaven die u niet kunt betalen

Meedoen-regeling: organisatie aanmelden

Geef uw organisatie op voor de Meedoen-regeling

Kwijtschelding gem belastingen

Terugbetaling uitkering

Betalingsregeling aanvragen voor te veel ontvangen uitkering of leenbijstand