Bijzondere bijstand bewindvoerders

U bent bewindvoerder en wilt voor een klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele.

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • U kunt aanvragen zodra u het maandelijks netto inkomen weet van het jaar waarover u de aanvraag doet
 • De periode waarover u kunt aanvragen loopt gelijk met een kalenderjaar
 • De toekenning wordt definitief nadat u de aanvraag heeft ingediend en wij geconstateerd hebben dat de klant recht heeft op bijstand

Als bewindvoerder moet u de volgende zaken direct schriftelijk of per mail doorgeven:

 • Wijzigingen in inkomen van de klant/partner
 • Wijzigingen in het adres van de klant/partner
 • Wijzigingen in gezinssituatie
 • Beëindiging bewindvoering, mentorschap, curatele of budgetbeheer
 • Beëindiging wettelijk- of minnelijk schuldsaneringstraject
 • Tariefswijziging van de kosten
 • Andere wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de hoogte van de bijzondere bijstandsverstrekking

Print het aanvraagformulier (pdf, 285 kB), vul het in en stuur het op:

 • mailen naar bewindvoerders@nijmegen.nl
 • per post naar Gemeente Nijmegen, Bureau Inkomensondersteuning, Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen