Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien meedoen met de voordelige aanvullende ziektekostenverzekering. U regelt het via gezondverzekerd.nl

Naar Gezondverzekerd Het inloggen is geannuleerd.

 • De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) is bedoeld voor inwoners van de gemeente Nijmegen met een laag inkomen
 • De gemeente betaalt mee aan uw premie bij verzekeraars VGZ en CZ
 • Als u een basisverzekering bij VGZ of CZ heeft, kunt u de CAZ van november tot 1 februari aanvragen
 • Als u wilt overstappen naar VGZ of CZ kunt u de CAZ van november tot 1 januari aanvragen
 • U kunt kiezen tussen CAZ of CAZ-uitgebreid.
  • CAZ: het eigen risico (maximaal € 385,- in 2019) moet u zelf betalen
  • CAZ- uitgebreid: het eigen risico wordt volledig vergoed. De CAZ-uitgebreid is voordelig als u hoge medische kosten heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap
 • U regelt uw basiszorgverzekering en de CAZ zelf op gezondverzekerd.nl. Hier vindt u ook de verschillen in premie en het vergoedingenoverzicht
 • Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Ga dan naar de Stip in uw wijk
 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U heeft geen schulden bij een zorgverzekeraar, ook niet bij CZ of VGZ
 • U heeft een laag inkomen. Als inkomen wordt meegeteld:
  • Inkomsten uit arbeid (inclusief eindejaarsuitkering als u die heeft)
  • Uitkeringen
  • Pensioenen
  • Studiefinanciering
  • Alimentatie
   Wat niet meetelt zijn toeslagen en heffingskortingen van de Belastingdienst
Tabel: hoeveel netto inkomen u maandelijks mag hebben voor de CAZ
LeefsituatieMaximaal toegestaan netto maandinkomen tot aan pensioenleeftijdMaximaal toegestaan netto maandinkomen vanaf pensioenleeftijd
Alleenstaande€ 1.235,-€ 1.355,-
Alleenstaande ouder€ 1.590,-€ 1.705,-
Gehuwden€ 1.765,-€ 1.865,-

Wat valt onder het netto inkomen (netto inkomen is bruto inkomen min loonheffing)?

Inkomsten uit werk (inclusief 13e maand), uitkeringen, pensioenen, studiefinanciering en alimentatie.
Toeslagen, heffingskortingen, spaargeld, vakantiegeld en vermogen niet.

Wat gebeurt er als ik een te hoog inkomen heb?

Dan mag u niet meedoen aan de CAZ-verzekering.
Was u in 2018 CAZ verzekerd en is uw inkomen hoger dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Dan mag u in 2019 niet meedoen. U moet de gemeente melden dat uw inkomen te hoog is. En voor 1 januari moet u de verzekering bij uw verzekeraar opzeggen. U kunt een andere aanvullende verzekering afsluiten.

Kan ik de aanvullende verzekering houden zonder bijdrage van de gemeente?

Nee, als uw inkomen hoger is dan het maximum bedrag dat voor u geldt, dan moet u een andere aanvullende verzekering zoeken.

Ik heb nu nog een laag inkomen, maar vanaf januari is mijn inkomen hoger dan het maximumbedrag. Mag ik dan nog wel meedoen aan de CAZ?

Als uw inkomen van november lager is dan het maximumbedrag dat voor u geldt en u weet nu al dat uw maandelijkse inkomen in 2019 hoger is, kunt u niet meedoen aan de CAZ.

Ik had in november een inkomen hoger dan het maximumbedrag, maar in januari is mijn inkomen lager. Kan ik in 2019 meedoen aan de CAZ?

Bent u al via de CAZ verzekerd en weet u dat uw inkomen in januari weer lager is dan het maximumbedrag? Dan hoeft u niets te doen. Uw verzekering loopt automatisch door.
Bent u niet CAZ verzekerd, maar wilt u zich in 2019 via de CAZ verzekeren? Meld u dan aan via www.gezondverzekerd.nl

Hoe moet ik de CAZ opzeggen?

Als uw inkomen hoger is dan het maximumbedrag dat voor u geldt, dan moet u dit melden. Mail naar caz@nijmegen.nl of bel 14024.
Als u de verzekering wilt opzeggen, bel uw verzekeraar. VGZ 0900-8490 of CZ 088 555 7777.

Als mijn inkomen wijzigt in de loop van het jaar, mag ik dan nog meedoen met de CAZ?

Als u in de loop van 2019 een hoger inkomen krijgt dan het maximumbedrag dat voor u geldt, mail dit naar caz@nijmegen.nl. U blijft tot 2019 verzekerd.
Is uw inkomen in november 2018 hoger dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Dan kunt u zich niet meer via de CAZ verzekeren. U moet een andere verzekering zoeken.

Wat gebeurt er als ik vergeet door te geven dat mijn inkomen hoger is dan het maximumbedrag?

U maakt dan zonder goede reden gebruik van de CAZ. De gemeente Nijmegen controleert dit. Als uw inkomen te hoog is, stopt uw CAZ-verzekering. Ook vordert de gemeente de gemeentelijke bijdrage, waar u geen recht op had, terug.

Wie moet de aanvraag doen?

Iedereen die mee wil doen met de CAZ-verzekering, moet dit zelf aanvragen. Dus als u een partner heeft, moet uw partner zelf de CAZ aanvragen.

 

 

Print het aanvraagformulier (pdf, 171 kB) en verstuur per post naar:

Gemeente Nijmegen Bureau
Inkomensondersteuning
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen