Meedoen-regeling: organisatie aanmelden

Heeft uw organisatie culturele, sportieve of educatieve activiteiten? Dan kunt u uw organisatie aanmelden voor de Meedoen-regeling. Deelnemers aan de Meedoen-regeling kunnen dan voor € 150,- bij u bijvoorbeeld een cursus volgen of een abonnement nemen.

Direct regelen Het inloggen is geannuleerd.

De gemeente geeft inwoners met een laag inkomen maximaal € 150,- voor culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Dit heet de Meedoen-regeling . Als uw organisatie een passend aanbod heeft, kunt u zich opgeven. Deelnemers van de Meedoen-regeling kunnen dan bij uw organisatie bijvoorbeeld komen sporten of een cursus volgen. De kosten voor de deelnemers vraagt u terug aan de gemeente.

Regelgeving

 • Uw organisatie heeft culturele, educatieve of sportieve activiteiten. Bijvoorbeeld abonnementen, sportlessen, workshops en cursussen. Het is niet de bedoeling dat deelnemers met het Meedoenbedrag kleding, materiaal, eten en drinken bij uw organisatie kopen. Maar als dit bij uw activiteit hoort, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt
 • U biedt een activiteit aan ter waarde van maximaal € 150,-
  Wij dagen u uit om voor de Meedoen-regeling een korting te geven van minstens 10%.

Als u zich aanmeldt, controleren wij of u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt binnen 2 weken bericht. Als u mag meedoen, vermelden wij de website van uw organisatie op onze website.

Verzamel de brieven en de gegevens van de deelnemers en stuur deze 1 keer in de maand naar ons op:

 1. Controleer de identiteit van de deelnemer als deze zich bij u aanmeldt
 2. Neem de originele brief (besluit) in ontvangst van de gemeente Nijmegen waarin staat dat de deelnemer gebruik mag maken van de Meedoen-regeling
 3. Stuur een maand nadat de deelnemer gestart is, de rekening op én de brief waarin staat dat de deelnemer onder de Meedoen-regeling valt. Per deelnemer kunt u 1 keer het totaalbedrag terugvragen. Dus als een deelnemer meer activiteiten bij u wilt volgen, moet u dit bij zijn aanmelding direct afspreken

Let op! U kunt pas kosten terugvragen aan de gemeente, nadat u van ons toestemming heeft om deel te nemen.

Vermeld op de rekening (bij voorkeur per klant):

 • De naam van de klant
 • Geboortedatum
 • Bedrag (tot maximaal € 150 p.p.)
 • Startdatum
 • Naam activiteit

U kunt gebruik maken van dit format. Voeg dan nog wel een verzamelrekening toe.

Stuur de rekening naar:
Bureau Inkomensondersteuning
T.a.v. mevr. Hilhorst/mevr. Kok
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen