Vergoeding voor school, sport en hobby's van uw kind

Als ouder/verzorger met een laag inkomen kunt u voor activiteiten van uw kinderen een vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld school, sporten, zwemles of toneelles.

Leergeld Nijmegen.nl Het inloggen is geannuleerd.

  • Uw schoolgaande kind(eren) is/zijn in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
  • U en uw kind(eren) wonen in de gemeente Nijmegen
  • Uw inkomen is niet hoger dan het bedrag dat voor u geldt in onderstaande tabel.
CategorieMaximaal maandelijks inkomen voor vergoeding
Alleenstaande ouder€ 1.590,-
Gehuwden/samenwonenden€ 1.765,-

 

Het Zwemfonds is speciaal voor kinderen van 7 t/m 13 jaar die nog geen zwemdiploma A hebben, en van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen. U krijgt maximaal 2x € 225,- per kind voor het halen van zwemdiploma A.

U vraagt de bijdrage uit het Zwemfonds aan via Stichting Leergeld Nijmegen