Individuele studietoeslag

U studeert maar kunt uw studie door ziekte of handicap moeilijk combineren met een bijbaan. Misschien kunt u individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. Vraag de toeslag aan vanaf 1 maand voor het begin van het nieuwe studiejaar. We regelen uw aanvraag in maximaal 8 weken.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Lukt het niet om een digitale aanvraag in te dienen? Ga dan naar de stip bij u in de buurt (stipnijmegen.nl).De stip-medewerker helpt u met de digitale aanvraag. Of vult samen met u een aanvraagformulier in.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in Nijmegen 
  • U volgt een studie waarvoor recht bestaat heeft op studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS)
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.505,- (alleenstaanden) of € 13.010,- (voor alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden)
  • U kunt door uw beperking niet werken naast uw studie. U heeft wel het vooruitzicht dat u na uw studie volledig of deeltijd kan werken
  • U ontvangt geen bijstands- (Pw), WAJONG- of WIA-uitkering

Voldoet u aan alle voorwaarden? 

Dan wordt de studietoeslag altijd toegekend vanaf de 1e van de maand na de datum van uw aanvraag tot het einde van het studiejaar. Voor een MBO opleiding 1 augustus t/m 31 juli en voor een HBO/WO opleiding: 1 september t/m 31 augustus.

De studietoeslag wordt maandelijks aan u uitbetaald. Alleen bij een allereerste aanvraag kan de studietoeslag bij bijzondere omstandigheden tot maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden toegekend.

Voldoet u aan het einde van het studiejaar nog aan de voorwaarden? Vraag dan op tijd opnieuw deze toeslag aan. Doe dit in de 2 maanden vóór het begin van het nieuwe studiejaar.

Bedrag toeslag

Vanaf het studiejaar 2021 - 2022 is de toeslag € 300,- per maand.