Individuele studietoeslag

U studeert maar kunt uw studie door ziekte of handicap moeilijk combineren met een bijbaan. Misschien kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. U kunt de toeslag jaarlijks aanvragen voor de start van het studiejaar (MBO voor 1 augustus, HBO/WO voor 1 september van dat jaar).

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U volgt een studie
  • U heeft recht op studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS)
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.020,- (alleenstaanden) of € 12.040,- (voor alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden)
  • U bent door uw beperking niet in staat om naast uw studie meer dan het wettelijk minimum loon te verdienen
  • U ontvangt geen Wajong-uitkering
  • U ontvangt de toeslag maandelijks voor maximaal 1 jaar
  • Alleen bij de eerste aanvraag kan de toeslag tot maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden toegekend

€ 150,- per maand