Individuele studietoeslag

U studeert maar kunt uw studie door ziekte of handicap moeilijk combineren met een bijbaan. Misschien kunt u individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. Vraag de toeslag aan vanaf 1 maand voor het begin van het nieuwe studiejaar. We regelen uw aanvraag in maximaal 8 weken.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U volgt een studie
  • U heeft recht op studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS)
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.225,- (alleenstaanden) of € 12.450,- (voor alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden)
  • U kunt door uw beperking niet werken naast uw studie. U heeft wel het vooruitzicht dat u na uw studie volledig of deeltijd kan werken
  • U ontvangt geen Wajong- of WIA-uitkering
  • U ontvangt de toeslag maandelijks voor maximaal 1 studiejaar of voor de resterende maanden van het lopende studiejaar (MBO van 1 augustus tot en met 31 juli, HBO/WO van 1 september tot en met 31 augustus)
  • Alleen bij de eerste aanvraag kan de toeslag tot maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden toegekend

Individuele studietoeslag kan ieder jaar aangevraagd worden, houd wel rekening met de voorwaarden die hierboven staan.

€ 150,- per maand

Aanvragen met eHerkenning (voor organisaties)

Lukt het niet om een digitale aanvraag in te dienen? Ga dan naar de stip bij u in de buurt.
De stip-medewerker helpt u met de digitale aanvraag. Of vult samen met u een aanvraagformulier in.