Individuele studietoeslag

U studeert maar kunt uw studie door ziekte of handicap moeilijk combineren met een bijbaan. Misschien kunt u individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. Vraag de toeslag aan vanaf 1 maand voor het begin van het nieuwe studiejaar. We regelen uw aanvraag in maximaal 8 weken.

Aanvragen

via DigiD Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in Nijmegen 
  • U volgt een studie waarvoor u recht heeft op studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS)
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.295,- (alleenstaanden) of € 12.590,- (voor alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden)
  • U kunt door uw beperking niet werken naast uw studie. U heeft wel het vooruitzicht dat u na uw studie volledig of deeltijd kan werken
  • U ontvangt geen Bijstands- (Pw), WAJONG- of WIA-uitkering

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Dan wordt de studietoeslag altijd toegekend vanaf de 1e van de maand na de datum van uw aanvraag tot het einde van het studiejaar. Voor een MBO opleiding 1 augustus t/m 31 juli en voor een HBO/WO opleiding: 1 september t/m 31 augustus.

De studietoeslag wordt maandelijks aan u uitbetaald. Alleen bij een allereerste aanvraag kan de studietoeslag bij bijzondere omstandigheden tot maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden toegekend.

Voldoet u aan het einde van het studiejaar nog aan de voorwaarden? Vraag dan op tijd opnieuw deze toeslag aan. Doe dit in de 2 maanden vóór het begin van het nieuwe studiejaar.

€ 150,- per maand

Op 11 februari 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Nijmegen 2015 vastgesteld.
In deze verordening is vastgelegd dat de hoogte van de individuele studietoeslag 150 euro per maand bedraagt.
Zodra de wet Breed Offensief ingaat, wordt deze verordening aangepast en zal de hoogte van het bedrag worden bijgesteld. 

Aanvragen met eHerkenning (voor organisaties)

Lukt het niet om een digitale aanvraag in te dienen? Ga dan naar de stip bij u in de buurt.
De stip-medewerker helpt u met de digitale aanvraag. Of vult samen met u een aanvraagformulier in.