Nieuwsbrief Werk en Inkomen februari 2020

Wij sturen u in februari de jaaropgave toe. In de jaaropgave staat hoeveel uitkering u gekregen heeft in het afgelopen jaar. U heeft deze opgave nodig als u aangifte doet bij de Belastingdienst. Of wanneer u huurtoeslag of zorgtoeslag aanvraagt.

Wij sturen u de jaaropgave 1 keer toe. Heeft u de opgave niet ontvangen? Mail dan naar jaaropgaven@nijmegen.nl  U krijgt binnen 5 dagen antwoord.

Het statusformulier levert u voor de eerste van de maand in.  Zo kunnen wij bepalen hoeveel uitkering u deze maand krijgt. En ontvangt u uw uitkering op tijd.
Het kan zijn dat u vergeet het formulier in te leveren. Of u bent te laat. Zorg dan dat het formulier zo snel mogelijk bij ons is.

Als u het statusformulier kwijt bent, dan kunt u een nieuwe aanvragen. 

Ontvangen wij uw statusformulier niet, dan kunnen wij uw uitkering niet uitbetalen.   

Krijgt u een uitkering heeft en heeft u ook werk, dan vult u uw inkomsten in op het statusformulier. En doet u er een kopie van uw loonstrook of een ander bewijsstuk bij. Hoeveel uitkering u ontvangt, kunnen wij zo bepalen. 

Wanneer u informatie onjuist of niet op tijd aan ons doorgeeft,  dan kunnen wij uw uitkering niet op tijd uitbetalen.  Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Wanneer u twijfelt, geef dan altijd de inkomsten op.  Dat kan:

In 2020 is er weer een Meedoenregeling. U krijgt van de gemeente Nijmegen € 150,-. Met dit geld kunt u meedoen aan allerlei activiteiten zoals muziek en dansen, zwemmen, yoga, taalles en nog veel meer. Kijk voor het aanbod en om de regeling aan te vragen op Meedoenregeling.