Nieuwsbrief Werk en Inkomen juni 2021

  • U mag 4 weken per jaar (28 dagen) met vakantie.  Hoe u de vakantiedagen over het jaar verdeeld, kunt u zelf bepalen. De periode dat u weg bent, geeft u vooraf aan ons door op het statusformulier.
  • Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie bijvoorbeeld familiebezoek? Dan telt die periode ook mee voor het aantal dagen dat u weg mag.  Blijft u in totaal langer dan 28 dagen op vakantie of in het buitenland voor een ander soort bezoek? Dan stopt uw uitkering. Komt u in deze situatie? Neem dan zo snel mogelijk vanuit het buitenland contact met  ons op. U belt vanuit het buitenland naar 0031 24 329 90 00 en vraagt naar de afdeling Uitkeringsbeheer.  
  • Werkt u met behoud van uw uitkering of volgt u een traject bij het Werkbedrijf?  U overlegt eerst met uw werkgever of begeleider van uw traject.

Vanaf 1 juli 2021 gaat de huur van uw huis omhoog. Huurt u een woning bij Portaal, Talis, Woongenoot of Woonwaarts  en betaalt de gemeente het huurbedrag? Dan past de gemeente het huurbedrag aan. U hoeft zelf niets te doen. De gemeente krijgt de informatie van uw verhuurder.

Huurt u bij een andere verhuurder en betalen wij uw huur via de uitkering?

Stuur dan een specificatie van uw nieuwe huur per 1 juli naar:
• via mail: uitkeringsadministratie@nijmegen.nl
• per post: Gemeente Nijmegen, t.a.v. Uitkeringsadministratie, postbus 1065, 6511 PS Nijmegen 

Elk jaar kunt u de Meedoenregeling aanvragen.  U krijgt van de gemeente Nijmegen een tegoedbon van € 150,-. Met dit geld kunt u meedoen aan allerlei activiteiten zoals zwemmen, taalles, yoga maar ook bootcamp, urban danslessen of een cursus haarknippen. Sommige cursussen en activiteiten kunnen nog stil liggen door corona.

Op de Meedoenregeling staat wat er allemaal te doen is. Hier kunt u het ook gelijk aanvragen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. De Meedoenregeling kunt u tot met 31 december 2021 aanvragen. 

In de cliëntenraad zitten mensen uit Nijmegen die een bijstandsuitkering hebben en mensen die voor de gemeente werken. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de bijstand (participatiewet) in Nijmegen.

Vanuit de praktijk kunnen de leden laten horen waar ze tegenaan lopen en wat hun ervaringen zijn.

De cliëntenraad is geen commissie waar leden hun persoonlijke klachten kwijt kunnen. De raad kijkt als groep naar de belangen van alle mensen die een bijstandsuitkering hebben. In de raad zijn 2 plaatsen vrijgekomen en daarom zoeken wij nu nieuwe leden.

Wat wij zoeken zijn mensen die:

  • Een mening hebben over het beleid en de uitvoering van de participatiewet
  • Uitgaan van het belang voor iedereen met een bijstandsuitkering
  • Met respect omgaan met andere leden van de cliëntenraad
  • Goed Nederlands kunnen lezen en spreken

De cliëntenraad vergadert op donderdag 1 keer in de 6 weken. Voor een vergadering krijgt elk lid € 40,-. Deze vergoeding gaat niet af van uw uitkering.

Wilt u lid worden?

Stuur ons dan een brief waarin u vertelt waarom u graag in de cliëntenraad wilt zitten. Mail uw brief én CV vóór 9 juli 2021 naar clientenraadpwet@nijmegen.nl of stuur per post naar: Cliëntenraad Participatiewet, Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 024 en vraag naar Jack Orsel, secretaris cliëntenraad participatiewet.