Nieuwsbrief Werk en Inkomen nummer 1

Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief Werk en Inkomen februari 2019

Nieuwsbrief Werk en Inkomen februari 2019

Laat ons weten wat u van het Nijmeegse minimabeleid  vindt? Ga naar nijmegen.nl/enqueteminimabeleid en vul de enquête in.

De gemeente Nijmegen besteedt veel geld aan het minimabeleid, bijvoorbeeld bijzondere bijstand, Inkomenstoeslag en de Meedoen-regeling. We horen graag van u of wij dat wel op de goede manier doen. Sluiten de regelingen aan bij wat u nodig heeft? Is de informatie duidelijk? Heeft u problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Bent u op tijd geholpen?

U kunt de enquête invullen tot 1 maart 2019. Heeft u  vragen? Bel 14 024 en vraag naar C. Pekdemir.

Wilt u graag meedenken en meepraten over hoe in Nijmegen de Participatiewet wordt uitgevoerd of hoe we in Nijmegen inwoners met een laag inkomen het best kunnen ondersteunen? Meldt u dan aan als lid van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad Participatiewet adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd. De raad heeft  15 leden.  7 leden vertegenwoordigers van organisaties en 8 leden hebben een uitkering. Zij weten wat het is om afhankelijk te zijn van een uitkering en met  weinig geld te moeten rondkomen.  De raad heeft een onafhankelijke voorzitter. Eens in de 6 weken is er een vergadering, meestal op donderdagmiddag.

Plaats voor nieuwe leden

In de afgelopen maanden hebben 2  leden een baan gevonden en  kunnen daarom geen lid meer zijn. Daarom is er plaats voor nieuwe leden.

We willen graag een breed samengestelde raad met leden uit verschillende groepen zoals 50+, alleenstaande ouders, leden met een migratie-achtergrond, hoog- en laagopgeleid.  Nu zijn we vooral op zoek naar alleenstaande bijstandsouders, maar ook andere sollicitanten zijn welkom.

We zoeken mensen die:

  • een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het Nijmeegse minimabeleid
  • een mening kunnen vormen over dit beleid en de manier waaruit het wordt uitgevoerd
  • zich kunnen inleven in de belangen van anderen
  • voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen
  • een positief kritische houding hebben en respectvol kunnen omgaan met meningen van anderen
  • de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Per vergadering krijgt u een onkostenvergoeding van €  40, -. Deze vergoeding mag u houden en wordt niet afgetrokken van uw uitkering.

Aanmelden

Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Mail dan uw motivatie en CV naar clientenraadpwet@nijmegen.nl. Een brief sturen kan ook: Cliëntenraad Participatiewet, Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen. We ontvangen uw sollicitatie graag vóór 8 maart 2019.

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u op Nijmgen.nl en zoek op Cliëntenraad Participatie. U kunt ook bellen met Martijn van der Aalst, secretaris Cliëntenraad Participatiewet op 14 024.

In 2019 is er weer een Meedoen-regeling.  U krijgt van de gemeente Nijmegen  € 150,-. Met dit geld kunt u meedoen aan allerlei activiteiten zoals muziek en dansen, zwemmen, yoga, taalcursussen en nog veel meer.   Kijk voor het aanbod en aanvragen op Meedoen-regeling.   

Aanvragen kan tot 1 oktober 2019. U kunt uw aanvraag indienen en later beslissen wat u gaat doen.

Aanmelden cursus of activiteit

Na uw aanvraag krijgt u van ons een brief met een activatiecode. Met deze code  kunt u zich aanmelden voor een cursus of activiteit. Ga naar nijmegen.nl en zoek op Meedoen-regeling en kijk bij Aanmelden voor activiteit.
Komt u er niet uit? Ga voor hulp naar een Stip bij u in de buurt. In elke wijk in Nijmegen zit een Stip waar u informatie en advies kunt krijgen. Kijk op www.stipnijmegen.nl

Heeft u een brief gekregen van de Belastingdienst waarin staat dat u aangifte moet doen over 2018? Dan bent u verplicht om dit vóór 1 mei 2019 te doen. 
Uitstel is mogelijk als u dat vóór 1 mei aanvraagt. Dit kan telefonisch via de Belastingtelefoon 0800-0543.
Geen brief, toch aangifte?
Als u geen brief heeft gekregen kunt u toch aangifte doen. In sommige gevallen is dat de moeite waard, bijvoorbeeld als u bijzondere ziektekosten heeft gehad of misschien te veel loonheffing heeft betaald. U kunt bij de Belastingdienst uw aangifte laten invullen, daarvoor kunt u bellen naar de Belastingtelefoon 0800-0543.
Belastingspreekuur  Sociaal Raadslieden
Als u in Nijmegen woont en een laag inkomen heeft kunt u ook terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij hebben een belastingspreekuur van 1 maart tot en met 26 april 2019. U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 024 of bij de Informatiebalie van de Stadswinkel. U ontvangt dan een brief waarin staat welke zaken u mee moet nemen. Behalve het invullen van de aangifte, kijken we ook naar de huur- en zorgtoeslag van 2018 en 2019. 

Jaaropgave uitkering 2018

De jaaropgaven 2018 zijn verstuurd. U heeft deze nodig als u aangifte moet doen voor de belasting of geld van de belasting wilt terugvragen. Heeft u voor 1 maart geen jaaropgave ontvangen, neem dan contact met ons op.
Heeft u vragen naar aanleiding van de jaaropgave, bel dan 14 024 of mail jaaropgaven@nijmegen.nl.

 

Als uw inwonend kind 18 jaar wordt kan dat invloed hebben op uw huurtoeslag. Dit hangt af van het inkomen van uw kind. Van de Belastingdienst krijgt u een brief. Zij vragen u het inkomen van uw kind door te geven. Als u daar niet op reageert, stopt de huurtoeslag. Het is dus belangrijk zo snel mogelijk het juiste inkomen door te geven. Dit kunt u online doen via ‘Mijn toeslagen’ of bel de Belastingtelefoon, tel. 0800-0543 (gratis).

Tot 23 jaar telt het inkomen van uw kind gedeeltelijk mee voor de huurtoeslag. Ruim € 4.800,- wordt vrijgelaten. Inkomen uit studiefinanciering telt niet mee.  

Weet u niet hoe u het inkomen moet berekenen of wat de gevolgen zijn voor uw toeslagen, vraag dan hulp bij de Sociaal Raadslieden. U kunt een afspraak maken bij de Stadswinkel of bel 14 024. Ook kunt u dit nummer dagelijks tussen 14.00 en 15.00 uur bellen voor korte vragen.