Nieuwsbrief Werk en Inkomen nummer 3

Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief van Werk en Inkomen van april 2019

Nieuwsbrief Werk en Inkomen april 2019

Hoe is het om rond te moeten komen van een bijstandsuitkering? Of om te leven zonder werk?
Ik ben Renske Helmer-Englebert, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Nijmegen. Ik wil graag mensen spreken die mij willen vertellen over hun leven met een uitkering.

Hoe ziet uw dag eruit? Wat zijn uw zorgen? Helpen de regelingen van de gemeente u verder? En heeft u iets aan de begeleiding die u krijgt? Ik ben benieuwd naar wat u bezighoudt en hoe de gemeente u misschien kan helpen.

Wilt u in gesprek met mij? U mag zelf kiezen waar het gesprek plaatsvindt. Dat kan bij u thuis, in het stadhuis of in een wijkcentrum. Ik zorg voor koffie/thee met iets lekkers erbij.

U kunt een afspraak maken door te mailen met mevrouw Te Wildt: email: l.te.wildt@nijmegen.nl of bel 14 024.

Heeft u een bijstandsuitkering en heeft u werk gevonden in loondienst, of als ZPP-er,  of doet u af en toe een klus? Dan verdient u daarmee geld.  Als u werkt, maar minder verdient dan de bijstand, worden uw inkomsten aangevuld tot het bedrag van uw uitkering. 

Om te zorgen dat u op tijd het juiste bedrag aan uitkering krijgt, vragen wij uw medewerking.

  • Als u werk heeft gevonden, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoon 14 024 of mail naar uitkeringsadministratie@nijmegen.nl. Geef door wanneer u begint en hoeveel u gaat verdienen. Geef bij een tijdelijk contract ook de einddatum op. 
  • Geef uw telefoonnummer en/of mailadres op. Bij onduidelijkheden nemen wij contact met u op.
  • Vul altijd de gegevens op uw statusformulier in, ook als u ons eerder al heeft gebeld of gemaild. 
  • Als u bewijsstukken heeft, zoals arbeidscontract of loonstroken, ontvangen wij graag een kopie via de mail of als bijlage bij uw statusformulier. 
  • Afhankelijk van uw gegevens berekenen wij het voorlopige bedrag van uw uitkering. Als uit de controle van uw gegevens blijkt dat uw inkomsten hoger waren, dan wordt het verschil met de uitkering van een volgende maand verrekend. Waren uw inkomsten lager, dan krijgt u zo snel mogelijk een nabetaling. 
  • Heeft u niet elke maand hetzelfde inkomen? Wij maken samen met u een schatting van uw maandelijks inkomsten en passen het bedrag van de aanvullende uitkering hierop aan. 

Wat mag u houden? 

Voor iedereen van 27 jaar of ouder

Bent u 27 jaar of ouder en verdient u minder dan het bedrag van uw uitkering, dan heeft u recht op vrijlating van een deel van uw inkomsten. U mag zolang u een uitkering heeft 6 maanden 25% van inkomsten houden, tot een maximum van € 209, - per maand. U hoeft dit niet aan te vragen. De gemeente berekent dit automatisch.
Heeft u een maand of langer geen recht op bijstand omdat u meer verdiende dan het bedrag van uw uitkering, dan begint daarna een nieuwe uitkeringsperiode. U heeft opnieuw recht op vrijlating.

Alleenstaande ouder

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder met een kind jonger dan 12 jaar, en u verdient minder dan het bedrag van uw uitkering, dan heeft u - na de bovenstaande vrijlating van 6 maanden - recht op een verlenging. U mag nog  30 maanden 12,5% van uw loon houden, met een maximum van € 130,70 per maand. 
Ook dit hoeft  u niet aan te vragen. 

Medische beperking

Als u door ziekte, handicap, zwangerschap of door  een bevalling geen volle werkweek kunt werken, dan mag u 15% van uw loon houden, met een maximum van € 132,56 per maand.  
Als u van deze vrijlating gebruik wilt maken, dan moet u eerst worden onderzocht door het UWV.  
Kunt u wel werken, maar niet voor een volle werkweek, mail dan uitkering@nijmegen.nl of bel 14 024.

Huur-  of zorgtoeslag

Als u gebruikmaakt van een vrijlating, dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld uw huur- of zorgtoeslag en andere regelingen. Maar u houdt altijd een extra bedrag over.
Bijvoorbeeld: heeft u recht op 6 maanden vrijlating dan heeft u € 1.254, - extra. Als alleenstaande met een huur van € 600,- per maand krijgt u ongeveer € 300,- minder huurtoeslag. Bent u een alleenstaande ouder of woont u samen dan wordt er niet of minder op uw toeslag gekort.
Gaat u werken en wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw inkomen? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden. Bel voor een afspraak 14 024.

Werk is belangrijk. U verdient uw eigen inkomen, u doet werkervaring op en u vergroot uw kans om uit de uitkering te komen.

Wilt u graag (weer) aan de slag? Weet u niet wat u wilt of kunt  doen?  Of hoe u het moet regelen? Wilt u kijken  wat er mogelijk is? Dan is deze Open Dag een goede en gezellige start.  

Op de Open Dag  zijn medewerkers van verschillende organisaties aanwezig  waarmee u  kunt praten over uw situatie en wensen. Samen kijkt u  wat de beste vervolgstap is of waar u het beste op uw plek bent.  Denk bijvoorbeeld  aan vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken, aangepaste werkplekken of werken met begeleiding of werken/leren voor jongeren.  
Tot slot kunt u ook een rondleiding volgen bij Het Goed en zien wat hun leer/werkmogelijkheden zijn. 

De Open Dag wordt georganiseerd door de  Driestroom, Pluryn, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Jongerenteam Werkbedrijf, Het Goed  en de participatiecoaches van de gemeente Nijmegen

Datum:     dinsdag 14 mei 
Tijdstip:     11.00 – 15.00 uur
Plaats:         Kringloopwarenhuis Het Goed, Industrieweg 50, Nijmegen 

U  bent van harte welkom. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.