Nieuwsbrief Werk en Inkomen nummer 4

Lees hier de artikelen uit de nieuwsbrief Werk en Inkomen van mei 2019

Nieuwsbrief Werk en Inkomen mei 2019

Heeft u een uitkering dan krijgt u ook vakantiegeld. De gemeente betaalt dit eind mei. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van uw uitkering. U kunt het nakijken op Bijstandsuitkering en kijk bij uitkeringsbedragen en vakantiegeld.

Andere inkomsten?

Krijgt u een aanvullende uitkering, omdat u ook andere inkomsten heeft, dan krijgt u ook minder vakantiegeld. U bent verplicht om een kopie van de extra inkomsten die u ontvangt naar ons toe te sturen. Stuur ook een specificatie van uw vakantiegeld mee. Op basis daarvan kunnen wij uitrekenen of u nog recht heeft op vakantiegeld vanwege uw uitkering.

Iets terugbetalen?

Moet u nog iets terugbetalen aan de gemeente, bijvoorbeeld omdat u teveel uitkering heeft ontvangen of dat inkomsten nog moeten worden verrekend? Het kan zijn dat de gemeente het vakantiegeld gebruikt om deze schuld af te lossen. Ook andere instanties kunnen aanspraak maken op uw vakantiegeld, zoals schuldeisers of incassobureaus. Heeft een deurwaarder beslag gelegd op uw uitkering, dan wordt het vakantiegeld overgemaakt naar de deurwaarder. U krijgt hierover van ons bericht. 

Als uw uitkering (tijdelijk) is geblokkeerd, krijgt u het vakantiegeld later.

Vragen?

Heeft u vragen over het vakantiegeld, mail dan naar vakantiegeld@nijmegen.nl. U krijgt binnen 2 werkdagen een reactie.

Met een bijstandsuitkering mag u op vakantie in binnen- of buitenland. Let wel op de volgende regels.

Hoe lang mag ik op vakantie?

Per jaar mag u maximaal 4 weken op vakantie. U mag zelf weten wanneer. Belangrijk is dat de vakantie past binnen uw re-integratietraject, plan van aanpak of opleiding die u volgt. Twijfelt u, overleg dan met uw consulent van Werkbedrijf. 

Mag ik naar het buitenland?

U mag 4 weken per jaar naar het buitenland, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Die 4 weken mag u zelf verdelen, bijvoorbeeld 2 x 2 weken of één periode van 4 weken.

Moet ik mijn vakantie melden?

Ja, als u naar het buitenland gaat, vult u dit in op het statusformulier of stuur een mail naar uitkering@nijmegen.nl. 

Mag ik vanwege bijzondere omstandigheden naar mijn familie in het buitenland?

U mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Het maakt niet uit of dit voor familiebezoek is of voor vakantie. 

Blijft u langer weg dan 4 weken, dan stopt uw uitkering. Betaalt de gemeente bijvoorbeeld voor u de huur of de ziektekostenverzekering  dan wordt dit ook stopgezet. U loopt de kans dat u niet verzekerd bent voor ziektekosten. Na uw vakantie moet u zich melden met uw paspoort en/of reispapieren om aan te tonen wanneer u in Nederland bent teruggekeerd. Pas dan kan uw uitkering worden voortgezet.

Wat gebeurt er als ik te laat van vakantie terugkom?

Als u niet op de aangegeven datum uit het buitenland terug kunt zijn, geef dit dan meteen telefonisch aan ons door. Bel vanuit het buitenland 0031 24 32 99 000 of mail naar uitkering@nijmegen.nl. Lukt dat niet? Dan meldt u zich zo snel mogelijk na terugkomst. Wanneer de gemeente Nijmegen niet op tijd iets van u hoort, wordt uw uitkering  stopgezet en moet u opnieuw bijstand aanvragen bij het UWV. Over de periode dat u te lang wegbleef, krijgt u geen uitkering. Bij het niet of niet op tijd melden van een verblijf in het buitenland van langer dan 4 weken, kunt u een boete krijgen. 

Ben ik in mijn vakantie verzekerd tegen ziektekosten?

Met een Nederlandse zorgverzekering (basisverzekering) bent u tijdens de vakantie in Europese landen verzekerd tegen noodzakelijke ziektekosten.

Vakantie en schuldhulpverlening

Krijgt u schuldhulpverlening? Dan gelden er voor vakantie in het buitenland en familiebezoek andere regels dan wanneer u alleen een bijstandsuitkering heeft. Neem vooraf  eerst contact op met uw klantmanager schuldhulpverlening, telefoonnummer 024 - 329 80 40.