Nieuwsbrief Werk en Inkomen nummer 5

Lees hier de artikelen uit nieuwsbrief Werk en Inkomen van juni 2019

Nieuwsbrief Werk en Inkomen juni 2019

Vraag nu aan als u na de zomer wil beginnen met een activiteit

In 2019 is er weer een Meedoen-regeling. U krijgt van de gemeente Nijmegen €  150,-. Met dit geld kunt u meedoen aan allerlei activiteiten zoals muziek en dansen, zwemmen, yoga, taalcursussen en nog veel meer. Kijk voor het aanbod en aanvragen op Meedoen-regeling.    

Het aanvragen van de Meedoen-regeling gaat ook via nijmegen.nl. Als u nu aanvraagt kunt u na de zomervakantie meteen beginnen. Weet u nog niet precies wat u wilt gaan doen? Stuur dan toch een aanvraag in en beslis later. Als u maar begint met de activiteit voor het einde van het jaar. Let op! Na 1 oktober kunt u geen aanvraag meer indienen.

Na uw aanvraag krijgt u van ons een brief met een code. Met deze code  kunt u zich aanmelden voor een cursus of activiteit. 

Hulp nodig?

Komt u er niet uit? Ga voor hulp naar een Stip bij u in de buurt. Kijk op www.stipnijmegen.nl.

Kunt u aan het eind van de maand niet meer pinnen? Ligt u wakker van rekeningen die betaald moeten worden? Voorkom dat geldproblemen zich opstapelen. Blijf er niet mee rondlopen!

Loop daarom vandaag nog binnen bij de Stip in uw wijk en leg uw problemen voor aan de financieel expert. Bespreek samen wat er mogelijk is om je financiën weer op orde te krijgen en te houden. 

Misschien zijn er toeslagen waar u recht op heeft, kan een training in omgaan met geld u helpen of komt u in aanmerking voor een traject schuldhulpverlening? Er is vaak meer mogelijk dan je denkt!

Kijk op www.stipnijmegen.nl.  U kunt  bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.30 - 12.30 uur of mail naar vraag@stipnijmegen.nl.

De financieel expert is een initiatief van bureau Schuldhulpverlening gemeente Nijmegen, Bindkracht10 en Sterker sociaal werk.

De huur van uw huis mag maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog vanaf 1 juli 2019. De stijging hangt af van het huishoudinkomen in 2017 en geldt alleen voor sociale huurwoningen. 

Maximale verhoging:
•    huishoudinkomen tot € 42.436: 4,1%
•    huishoudinkomen boven € 42.436: 5,6%
Het huishoudinkomen bestaat uit de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis, bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op 1 juli  tellen mee. Van kinderen en jongeren tot 23 jaar telt niet het hele inkomen mee.

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Bijvoorbeeld als de inkomensgegevens van 2017 niet kloppen of als uw inkomen in 2018 of 2019 is gedaald.

Huurt u een kamer of woonwagen? Dan mag de huur tot 1 juli 2019 hooguit met 3,1% omhoog. De hoogte van het inkomen is niet van belang. 

Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.nl en zoek op huurverhoging. Hier staan ook formulieren voor bezwaar of verzoek om huurverlaging. 
De verhuurder mag  geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Heeft u huurtoeslag? Geef dan de nieuwe huur door via www.toeslagen.nl. Als u de gewijzigde huur niet zelf doorgeeft wordt deze pas bij de definitieve berekening over 2018 verwerkt.

Inhouding huur op uw uitkering

Huurt u een woning bij Portaal, Talis, Woongenoot, de Gemeenschap of Standvast en betaalt de gemeente het huurbedrag? Dan past de gemeente het huurbedrag aan. U hoeft zelf niets te doen. De gemeente krijgt de informatie van uw verhuurder.
Huurt u bij een andere verhuurder en houden wij voor u de huur in? Stuur dan een specificatie van uw nieuwe huur per 1 juli  via mail naar uitkeringsadministratie@nijmegen.nl of via de post: bureau Uitkeringsadministratie, Postbus 1065, 6511 PS Nijmegen.

 

Als u door de gemeente wordt uitgenodigd voor een gesprek krijgt u ruim voor de afspraak een brief. Vorig jaar heeft de afdeling Zorg en Inkomen een proef gedaan met het versturen van een herinneringsbericht via SMS. Dat werkte goed.  Veel mensen waren blij met deze service. De gemeente is ook tevreden omdat het  aantal mensen dat niet op een afspraak kwam is afgenomen.

Daarom is besloten om voortaan bij elke afspraak een SMS-herinnering te sturen. Dit kan alleen via uw mobiele telefoon. Wilt u graag SMS-herinnering ontvangen? Geef dan uw mobiele telefoonnummer door via  een mail naar uitkering@nijmegen.nl of bel  14 024.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan heeft u een aantal verplichtingen. Een van die verplichtingen is dat u moeite moet doen om aan betaald werk te komen. U bent ook verplicht om mee te werken als Werkbedrijf u ondersteuning aanbiedt bij het verbeteren van uw kansen op de arbeidsmarkt.

Reageert u niet op een uitnodiging van Werkbedrijf, dan kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat wil zeggen: dan wordt een bedrag gekort op uw uitkering, met als doel dat u uw gedrag verandert. De hoogte van de korting kan verschillen. Dat varieert van een korting van 5% voor een  maand tot een of meer maanden helemaal geen uitkering. Dat laatste alleen als het duidelijk is dat u door niet mee te werken de kans op een baan heeft gemist.

In 2018 hebben meer dan tweehonderd Nijmegenaren met een bijstandsuitkering een strafkorting gekregen. In de meeste gevallen ging het om mensen die zonder iets te laten weten, niet verschenen  op een afspraak bij Werkbedrijf en daar geen goede reden voor hadden.

De gemeente Nijmegen legt liever geen strafkortingen op. U kunt daaraan meewerken door aan uw verplichtingen te voldoen. Ga naar Werkbedrijf als u daarvoor wordt uitgenodigd. Heeft u een goede reden waarom u dat niet op een afspraak kunt komen, bel dan van te voren op.