Nieuwsbrief Werk en Inkomen september 2019

Een bijstandsuitkering is in principe tijdelijk. Vanuit de gemeente krijgt u een uitkering omdat u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De gemeente vult uw inkomen daarom aan tot de bijstandsnorm. Dit is het inkomen dat u minimaal nodig heeft om van te leven, afhankelijk van uw situatie. Om de uitkering te blijven ontvangen, moet u zich houden aan de regels. In dit artikel staat wat er gebeurt wanneer u zich niet aan deze regels houdt.

Regels

Werken als u kunt

Een van de regels die bij de uitkering hoort is dat u moet werken als u dat kunt. U moet alles doen om aan het werk te komen. De gemeente gaat er vanuit, dat u:

 • Actief solliciteert
 • Ook kijkt naar werk buiten de regio Nijmegen en bereid bent om te reizen of om te verhuizen
 • Zich inschrijft bij uitzendbureaus
 • Aangeboden werk accepteert, ook werk dat u misschien liever niet doet of dat niet bij uw opleiding of cultuur past

Meewerken

U bent verplicht om mee te werken met de gemeente en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. U moet bijvoorbeeld:

 • Op gesprek komen bij de gemeente of WerkBedrijf als u wordt uitgenodigd
 • Op tijd bellen als u niet kunt komen
 • Informatie of documenten geven, als u hierom wordt gevraagd

Wijzigingen doorgeven

Verandert er voor u iets dat invloed kan hebben op uw uitkering? U bent verplicht dit aan de gemeente door te geven. Dit kunt u doen via het statusformulier.
Voorbeelden:

 • U heeft werk gevonden, ook als het tijdelijk werk is
 • U gaat samenwonen
 • Uw kinderen gaan het huis uit
 • Er komt iemand bij u in huis wonen
 • U gaat langer dan 4 weken naar het buitenland
 • U ontvangt een erfenis of wint een loterij
 • U verblijft tijdelijk in een ziekenhuis of in detentie

U ontvangt elke maand een statusformulier waarop u de veranderingen kunt invullen.
Twijfelt u? Geef het altijd door. U kunt de wijzigingen ook mailen naar uitkering@nijmegen.nl of bel 14 024.

Als u zich niet aan de regels houdt
Controle van gegevens

De gemeente controleert uw gegevens, door ze te vergelijken met wat er over u bekend is bij andere instanties, zoals de Belastingdienst (bankrekeningen, vermogen, inkomsten, erfbelasting), het UWV (loon en uitkeringen), DUO (studiefinanciering, data van in- en uitschrijvingen), de Rijksdienst Wegverkeer (kentekenregistratie van auto’s en motoren), het Kadaster (eigendom van woningen, ook in het buitenland). Zijn deze gegevens anders dan de gegevens die u aan de gemeente heeft doorgegeven? Dan volgt een onderzoek.

Gevolgen

Als u zich niet aan de regels houdt, dan is de gemeente verplicht het bedrag van uw uitkering tijdelijk te verlagen. Hoeveel en hoelang uw uitkering wordt verlaagd, hangt af van de regels waaraan u zich niet heeft gehouden. Als u te laat gegevens doorgeeft of verkeerde informatie geeft, dan is dit fraude. De gemeente kan u ook een boete opleggen. Als u vanwege onvolledige of verkeerde informatie meer bijstand heeft ontvangen dan waar u recht op heeft, dan moet u dit terugbetalen.

De gemeente Nijmegen stopt met het elke maand thuissturen van de uitkeringsspecificatie. Op dit overzicht staat het bedrag dat u die maand krijgt en het bedrag dat wordt ingehouden.  U krijgt vanaf nu alleen een berekening van uw inkomen thuisgestuurd wanneer er die maand iets verandert aan uw inkomen. Betaalt de gemeente voor u de huur of lost u een lening af? Dan krijgt u een overzicht wanneer deze betaling stopt of wanneer het bedrag verandert. Heeft u extra gewerkt naast uw uitkering? Ook dan krijgt u de berekening van uw inkomen per post. U krijgt in de maanden januari en juli altijd een overzicht van uw inkomen uit de uitkering. 

Veel informatie die op het maandelijkse overzicht staat vindt u op nijmegen.nl/mijnnijmegen. De gemeente Nijmegen wil kosten besparen door alleen een brief te sturen wanneer er nieuwe informatie is.

Wat staat er op Mijn Nijmegen

 • De datum waarop het statusformulier is verstuurd en ontvangen.
 • De hoogte van uw uitkering.
 • De betaalde bedragen aan huur en/of schulden (alleen wanneer dit uit de uitkering betaald wordt).
 • Het rekeningnummer waarop de uitkering is betaald.
 • Informatie over een mogelijke blokkering van de uitkering (datum en reden).

Wel graag een overzicht van uw inkomen uit de uitkering ontvangen?

Als u toch graag het overzicht van uw inkomen elke maand blijft ontvangen kunt u mailen naar uitkeringsadministratie@nijmegen.nl of bellen naar 14024.

Heeft de gemeente Nijmegen u aangemeld bij WerkBedrijf? Dan gaan we samen aan de slag om een passende werkplek voor u te vinden.

Uw consulent van WerkBedrijf helpt u bij uw zoektocht naar werk. Maar u kunt zelf ook veel doen. WerkBedrijf heeft diverse vacatures en projecten. Deze vindt u op:

 • Onze website: werkbedrijfrvn.nl/vacatures. Hier vindt u een actueel overzicht van onze vacatures in de regio Rijk van Nijmegen.
 • Onze Facebookpagina: facebook.com/WerkBedrijfNijmegen. Hier delen wij opleidingsmogelijkheden in verschillende vakgebieden. Volg ons op Facebook voor de laatste informatie.

Via de Meedoenregeling krijgt u maximaal € 150,-  voor een cursus of activiteit. Bijvoorbeeld zwemmen, zangles, yoga, taalles of naar het theater.