Nieuwsbrief Werk en Inkomen oktober 2019

Heeft u al 3 jaar of langer een bijstandsuitkering? Dan heeft u waarschijnlijk recht op de Individuele inkomenstoeslag. U kunt deze toeslag een keer per jaar aanvragen. Heeft u een jaar geleden de toeslag gehad en voldoet u nog steeds aan de voorwaarden? Dan kunt u opnieuw een toeslag aanvragen.                             

Vanaf deze maand sturen wij u een brief, als uit onze gegevens blijkt dat u al 3 jaar of meer in de bijstand zit. U moet zelf een aanvraag doen via Individuele inkomenstoeslag. Het makkelijkst is zowel voor u als voor de gemeente als u digitaal aanvraagt met u DigiD. Wilt u uw aanvraag liever op papier indienen? Gebruik dan het verkorte aanvraagformulier dat u ook kunt opvragen en afdrukken.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden:

  • Alleenstaande € 355,-
  • Alleenstaande ouder € 450,-
  • Gehuwden/samenwonenden € 500,-

Woont u in een instelling dan gelden andere bedragen.

U komt niet in aanmerking voor de toeslag als u jonger bent dan 21 jaar of als u in de afgelopen 3 jaar een opleiding heeft gevolgd op MBO-niveau of hoger.

Tijdelijk een hoger inkomen?

Heeft u in de afgelopen tijd 3 jaar gewerkt en is uw bijstandsuitkering tijdelijk onderbroken geweest, omdat u een hoger inkomen had? Dan hebben wij niet de gegevens om u een brief te kunnen sturen. U heeft recht op de toeslag als uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar niet hoger is dan 110% van uw bijstandsnorm. U moet dan zelf in de gaten houden of u aan de voorwaarden voldoet en een toeslag kunt aanvragen.    

Als u tijdelijk iemand in huis opvangt, dan hoeft uw uitkering niet te worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan iemand die

  • wacht op opname in een ziekenhuis/kliniek en kan niet meer zelfstandig wonen
  • die uit het ziekenhuis is ontslagen, maar nog niet terug kan naar de eigen woning
  • die vanwege een echtscheiding wacht op de toewijzing van een eigen huis
  • die uit detentie komt en nog geen eigen woonruimte heeft
  • Een vluchteling die wacht op huisvesting.

Belangrijk is dat u geen geld ontvangt voor het gebruik van de woonruimte. Krijgt u wel geld? Dan kijken wij of  u inkomsten heeft uit (onder)huur. Hoe lang iemand wordt opgevangen is afhankelijk van de situatie. In principe niet langer dan een half jaar. Het moet duidelijk zijn dat degene die u onderdak biedt dringend behoefte heeft aan opvang en dat er een einde komt aan de tijdelijke noodsituatie.  Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als iemand op een wachtlijst staat of een urgentieverklaring heeft voor de toewijzing van een huis.

De Participatiewet heeft veel regels over mensen die met anderen in een huis wonen. Verandert er iets in uw thuissituatie? Of wilt iemand tijdelijk onderdak bieden? Stuur dan een mail naar uitkering@nijmegen.nl of bel 14 024.

Wilt u graag van tevoren weten wat de gevolgen zijn van veranderingen? Maak dan een afspraak met de sociaal raadslieden via telefoon 14 024. Zij geven u een onafhankelijk advies.

Heeft u een bijstandsuitkering dan kunt u vanaf 1januari 2020 een abonnement kopen voor € 15,-. Met dat abonnement kunt u gratis reizen met de bus op werkdagen vanaf 9.00 uur en de hele dag in het weekend. Het abonnement geldt voor de stad en de regio. Zie het kaartje.

Om van het abonnement gebruik te maken heeft u een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Deze kaart kost € 7,50 en is 5 jaar geldig. Voor deze kaart heeft u een goedgelijkende foto nodig. De persoonlijke OV-chipkaart kunt u online bestellen via ov-chipkaart.nl. U kunt ook een bestelformulier ophalen bij het centraal station

Rond 20 november krijgt u van ons een brief. Daar staat in wat u moet doen om het abonnement op uw OV-chipkaart te zetten.

Het abonnement is er niet alleen voor Nijmegenaren met een bijstandsuitkering. Iedereen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm komt ervoor in aanmerking.

Maakt u gebruik van de CAZ dan bent u verzekerd voor tandartskosten. Jaarlijks krijgt u tot € 570,- vergoed en als de behandeling noodzakelijk is kunt u daar bovenop nog opnieuw € 570,- krijgen uit de bijzondere bijstand.

Jongeren tot 18 jaar zijn altijd verzekerd voor tandartskosten via de basisverzekering. Bent u 18 jaar of ouder dan moet u een aanvullende verzekering hebben.

Slecht gebit? Doe dan mee met de CAZ

Veel mensen met een bijstandsuitkering hebben geen aanvullende verzekering en zijn vaak al lang niet meer bij de tandarts geweest. Vanaf half november kunt u zich aanmelden voor de CAZ 2020. Als u meedoet aan de CAZ en als de tandarts het nodig vindt, kunt u de schade aan uw gebit door achterstallig onderhoud laten repareren. Gaat het om grote reparaties en hoge kosten? Dan maakt de tandarts een plan van aanpak en een begroting. Dat plan van aanpak moet u indienen bij uw verzekeraar. Blijven er kosten voor uw rekening dan kunt u daarvoor bijzondere bijstand aanvragen.

U kunt zelf uw tandarts kiezen. Bent u bang voor hoge kosten, dan kunt u zich met een CAZ- verzekering aanmelden bij Tandheelkunde van het Radboudumc. De behandeling bij Radboudumc is ongeveer 25% goedkoper dan bij een gewone tandarts. Kijk voor meer informatie op de website Radboudumc/tandheelkunde.

Zonder een aanvullende verzekering krijgt u geen bijzondere bijstand voor tandartskosten. Dit kan alleen in bijzondere situaties bij onverwachte kosten.  

Meer informatie

Heeft u vragen over de CAZ of bijzondere bijstand? Bel dan  024 - 329 80 50, bureau Inkomensondersteuning 

In de volgende nieuwsbrief leest u meer informatie over de CAZ in 2020.