Nieuwsbrief Werk en Inkomen van oktober 2020

Moet u kosten maken door een bijzondere situatie? En kunt u die niet zelf betalen omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bijzondere bijstand is een vergoeding zodat u de kosten wel kan betalen. Wij bekijken per aanvraag of het een bijzondere en/ of dringende situatie is. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit.

De belangrijkste voorwaarden:

  • u kunt aantonen dat de kosten noodzakelijk en onverwacht zijn. 
  • u kunt de kosten niet uitstellen.
  • u krijgt voor de kosten geen vergoeding  op een andere manier
  • u heeft de kosten in Nederland gemaakt.

Om te kunnen beslissen of u bijzondere bijstand krijgt, hebben wij soms bewijsstukken nodig. Welke stukken wij nodig hebben, verschilt per aanvraag.

Lukt u het aanvragen niet? De Stip kan u helpen. Bel de Stip-lijn 024 – 350 20 00  voor het maken van een afspraak.   

Heeft u 3 jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau? U kan misschien de individuele inkomenstoeslag aanvragen. U heeft DigiD nodig voor de aanvraag. Met deze toeslag kunt u 1 keer in de 12 maanden extra geld krijgen.

Voor de toeslag gelden voorwaarden die te maken hebben met uw inkomen en met uw huishouden. 

Andere voorwaarden zijn:

  • U staat ingeschreven in Nijmegen
  • U bent 21 jaar of ouder en heeft nog geen recht op pensioen of AOW
  • U bent geen student
  • U heeft weinig vermogen (spaargeld of bezittingen)
  • U heeft de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gekregen, ook niet van een  andere gemeente.

Bent u in de problemen gekomen omdat de Belastingdienst onterecht uw toeslag kinderopvang heeft teruggeëist (toeslagenaffaire)? De sociaal raadslieden van de gemeente kunnen u helpen. In een gesprek kijken zij naar uw situatie en geven juridische ondersteuning. Het gesprek kost niets en wat u vertelt is vertrouwelijk. Zou u graag een gesprek willen? Bel dan met 14 024 om een afspraak te maken met de sociaal raadslieden.

De coronatijd: meer online verleidingen, minder inkomen en geldstress. De superhandige GeldChecker van Nibud kan jongeren helpen bij het voorkomen van een crisis op hun bankrekening. Kijk op geldchecker.nl voor tips. Of stuur de link door naar uw zoon of dochter.