Nieuwsbrief Werk en Inkomen september 2021

Dan wordt uw uitkering verlaagd naar € 770,50 euro voor alleenstaanden en voor gehuwden naar  € 1.335,54. Wanneer uw dochter of zoon werkt dan betaalt die het verschil bij door bijvoorbeeld kostgeld te betalen. Het aantal medebewoners telt mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder in hetzelfde huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer mensen in uw huis wonen, u de woonkosten kunt delen. Dit heet de kostendelersnorm. 

Wanneer valt uw zoon of dochter niet onder de kostendelersnorm? 

  • Jonger dan 21 jaar
  • Studeert en krijgt studiefinanciering 
  • Volgt een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

Heeft uw zoon of dochter wisselend of geen inkomen? 

Heeft uw kind een inkomen dat wisselt waardoor het verschil betalen lastig is? Uw kind vraagt dan aanvullende uitkering aan zodat uw kind alsnog het verschil kan betalen. Heeft uw kind geen inkomen? Uw zoon of dochter vraagt dan een uitkering aan en betaalt daarmee het verschil.     

Wijzigingen doorgeven 

Gaat uw kind verhuizen? Stopt of begint uw kind met een studie? Geef dat op tijd aan ons door. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig uitkering krijgt. 

Vragen? 

Bel ons op 14 024 en vraag naar Uitkeringsbeheer of mail ons op uitkering@nijmegen.nl.

Het vinden van een baan kan best moeilijk zijn. Soms ontbreekt het aan werkervaring om die baan te krijgen. Vrijwilligerswerk kan helpen om betaald werk te vinden. Vrijwilligerswerk kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld als cameraman/vrouw, als activiteitenbegeleider of als maatje. Op de website van de vrijwilligerscentrale Nijmegen staat een ruim aanbod. Heeft u vrijwilligerswerk gevonden, geef dat dan altijd aan ons door. Sommige organisaties betalen hun vrijwilligers. Deze inkomsten vult u in op het statusformulier.

Gefeliciteerd met uw baan! Met uw nieuwe baan verandert uw inkomen. Waarschijnlijk gaan ook uw huurtoeslag en zorgtoeslag veranderen. Het kan dan zijn dat u recht heeft op een ander bedrag.  Geef daarom uw nieuwe inkomen ook zo snel mogelijk door via toeslagen.nl  Zo voorkomt u dat u te veel toeslag krijgt en later moet terugbetalen. En dat kan soms niet goed uitkomen. 

Sociaal Raadslieden helpen graag

Als u toeslagen moeilijk vindt, dan helpen de sociaal raadslieden u graag. Voor het maken van een afspraak met de sociaal raadslieden, bel de gemeente op 14 024. De gesprekken met de sociaal raadslieden zijn vertrouwelijk en kosten niets. De afspraken zijn tijdelijk alleen telefonisch. 

Krijgt u een uitkering en heeft u ook werk? Dan vult u uw inkomsten in op het statusformulier. En doet u er een kopie van uw loonstrook of een ander bewijsstuk bij. Hoeveel uitkering u ontvangt, kunnen wij zo bepalen. Wanneer u informatie onjuist of niet op tijd aan ons doorgeeft , dan kunnen wij uw uitkering niet op tijd uitbetalen. Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen.

Wanneer u twijfelt, geef dan altijd de inkomsten op. 

Dat kan per mail naar uitkeringsadministratie@nijmegen.nl of  per post naar Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, t.a.v. Uitkeringsadministratie ZI 90.

Elk jaar kunt u de Meedoenregeling aanvragen.  U krijgt van de gemeente Nijmegen een tegoedbon van € 150,-.

Met dit geld kunt u meedoen aan allerlei activiteiten zoals zwemmen, taalles, yoga maar ook bootcamp, urban danslessen of een cursus haarknippen.

U kunt alvast kijken wat er allemaal te doen is. Ga naar meedoenregeling. Hier kunt u het ook gelijk aanvragen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. De Meedoenregeling kunt u tot met 31 december 2021 aanvragen.