Doelgroepverklaring: toestemming geven

In een doelgroepverklaring staat dat u voorafgaand aan uw nieuwe baan een Participatiewet-uitkering (bijstand) had. Uw werkgever kan met de doelgroepverklaring korting krijgen op belastingpremies. Als u de gemeente toestemming geeft, sturen wij de verklaring naar uw werkgever op.

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

U had een Participatiewet-uitkering (bijstand of Ioaw) en u heeft een nieuwe baan. Uw werkgever kan met een doelgroepverklaring korting krijgen op premies voor werknemersverzekeringen die hij aan de Belastingdienst moet betalen.

De korting geldt alleen in de volgende situaties:

  • U bent jonger dan 27 jaar en uw contract is ingaan vóór 1 januari 2016.
  • U bent 56 jaar of ouder.

De gemeente stuurt de doelgroepverklaring binnen een week op naar de werkgever als u ons daarvoor toestemming geeft.

Toestemming geven

In de doelgroepverklaring moeten wij uw naam, adres en burgerservicenummer vermelden. Dat zijn persoonsgegevens die wij zonder uw toestemming niet mogen opsturen. Wilt u dat wij een doelgroepverklaring naar uw werkgever sturen? Geef dan uw toestemming.