Evenement: melden of vergunning aanvragen

U wilt een evenement organiseren zoals een straatspeeldag, buurtbarbeque, of hardloopwedstrijd. U moet uw evenement melden of een vergunning aanvragen. Door het invullen van de vragenlijst weet u wat voor uw evenement nodig is. Vraag een vergunning minstens 8 weken van tevoren aan. Een evenement melden doet u minstens 2 weken van tevoren. Uitzondering: een Autovrije Zondag meldt u minstens 4 weken van tevoren.

Regelen

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

Voor een vergunningaanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen. Welke dat zijn vindt u onder het kopje ‘Meesturen’

 • Na het invullen van de vragenlijst kunt u direct uw evenement melden of verder gaan met de evenementenvergunning aanvragen
   
 • Heeft u een vergunning nodig, vraag deze dan niet eerder dan 16 weken en uiterlijk 8 weken van tevoren aan. Voor grote evenementen raden we aan minstens 10 weken van tevoren een vergunning aan te vragen
   
 • Hoeveel aanvragen moet u doen?
  • Uw evenement duurt meerdere dagen die op elkaar aansluiten. Dan vraagt u 1 vergunning aan
  • U evenement duurt meerdere dagen, maar deze sluiten niet op elkaar aan. Uw evenement is bijvoorbeeld op een maandag t/m dinsdag en donderdag t/m zaterdag. Elke periode telt dan als een apart evenement. In dit voorbeeld zou u dus 2 vergunningen moeten aanvragen
  • U organiseert verschillende evenementen op dagen die op elkaar aansluiten. U organiseert bijvoorbeeld in hetzelfde weekend een hard rock feest op zaterdag en een jazzfestival op zondag. Dit zijn aparte evenementen en voor elk moet u een aparte vergunning aanvragen

 • Bij een melding krijgt u alléén een ontvangstbevestiging. Een ‘melding’ plaatsen we alleen op de evenementenkalender (pdf) en beoordelen we niet op inhoud
   
 • Een complete vergunningaanvraag behandelen we binnen 8 weken. In sommige gevallen kan het langer duren dan 8 weken, hiervan krijgt u bericht

Straatspeeldag of autovrije zondag

 • De landelijke Autovrije Zondag is elk jaar op de 3e zondag van september
 • Voor een Autovrije Zondag moet u de weg afsluiten met verkeershekken en borden. Die kunt u bestellen bij evm@nijmegen.nl. Zij komen de hekken en borden gratis bezorgen en ophalen
 • Tips:
  • U kunt elk jaar voor 1 straatspeeldag (of de Autovrije Zondag) subsidie voor wijkactiviteit aanvragen
  • Betrek de buren bij uw plannen. Laat ze weten op welke dag u de straat autovrij wilt maken

Vierdaagsefeesten

Tijdens de Vierdaagse gelden andere regels:

Voor het aanvragen van een vergunning moet u in ieder geval de volgende bijlagen meesturen:

 • Een gedetailleerde plattegrond van de locatie en inrichting van het evenement op schaal (1:200,1:500 of 1:1000). Hierop moet u aangeven:
  • Noordpijl
  • Alles wat er op het terrein staat of geplaatst gaat worden, bijvoorbeeld:
   locatie van de activiteiten, tenten, tribunes, podiums, ehbo-posten, wc/douches, aggregaten, lantaarnpalen, brandstofopslag, voertuigen, brandkranen,  hekken, blusmiddelen, stoelen, banken, tafels, Front of House, hekken, toiletten, garderobe, kassa, tappunten, vluchtwegaanduiding en (nood)uitgangen
    
 • Als u privéterrein gebruikt: een akkoordverklaring voor het gebruik van de grond met handtekening van de eigenaar
   
 • Als een podium, kraam of ander voorwerp overkapt is of hoger dan 1 meter: constructieberekening(en)
   
 • Bij het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken:
  • Kopie legitimatiebewijs leidinggevende van het evenement
  • Kopie van de ontheffingsaanvraag als u deze al heeft aangevraagd
    
 • Als u straten of parkeerterreinen afsluit: mobiliteitsplan
   
 • Als er medische hulp aanwezig is: medisch plan

Melden

Geen kosten.

Vergunning aanvragen

U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, ook als u de vergunning niet krijgt:

 • Als u de vergunning krijgt, betaalt u 100% van de hieronder vermelde kosten
 • Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, dan betaalt u 25% van onderstaande kosten

Hoeveel u moet betalen hangt verder af van het soort evenement dat u organiseert. Bij een klein evenement hoeft misschien alleen gekeken te worden naar verkeers- en milieumaatregelen. Bij een groter evenement moet u ook denken aan openbare veiligheid en volksgezondheid. Dat maakt de vergunning voor een groot evenement duurder.

Tabel: kosten voor aanvraag evenementenvergunning
Type evenement (oplopend in grootte van A naar C)Soort kostenKosten
A, niet gericht op winst-€ 45,33
A, B en CBasisbedrag€ 232,43
AAdvies openbare orde€ 102,94
Advies veiligheid€ 102,94
Advies milieu€ 102,94
Advies verkeer€ 102,94
Advies volksgezondheid€ 102,94
Advies woon- en leefklimaat€ 102,94
Controle locatie vooraf€ 368,05
B en CAdvies openbare orde€ 205,90
Advies veiligheid€ 205,90
Advies milieu€ 205,90
Advies verkeer€ 205,90
Advies volksgezondheid€ 205,90
Advies woon- en leefklimaat€ 205,90
BControle locatie vooraf€ 386,05
Complete controle locatie vooraf€ 1.029,47
CControle locatie vooraf€ 386,05
Complete controle locatie vooraf€ 2.058,94

Huur locatie

U betaalt huur als u een locatie gebruikt die eigendom is van de gemeente. De afdeling Stadsbeheer maakt hiervoor een huurovereenkomst. Als u een vergunning aanvraagt kunnen we inschatten wat de huurprijs is. Dat gebeurt op basis van het aantal bezoekers, het aantal dagen en het type evenement.

Let op:

 • U betaalt geen huur voor locaties die niet van de gemeente zijn. Bijvoorbeeld grond van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf (Waalkade en Rivierpark)
 • Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers worden geen huurovereenkomsten afgesloten
 • Op locaties van particulieren heeft u toestemming nodig van de eigenaar