Evenementenvergunning

Als u een evenement organiseert, kunt u een vergunning nodig hebben. Voor een klein evenement zoals een buurtbarbecue of straatfeest hoeft dat meestal niet, dan is een melding voldoende. Kijk hieronder wanneer u alleen moet melden of een vergunning aanvragen.

Direct regelen Het inloggen is geannuleerd.

Vraag uw vergunning niet eerder dan 16 weken en uiterlijk 8 weken van tevoren aan

U hoeft uw evenement alleen te melden als u voldoet aan alle volgende regels:

 • Uw evenement heeft een organisator
 • De organisator plaatst het evenement minstens 2 weken van tevoren op de evenementenkalender
 • Er zijn maximaal 250 mensen tegelijk aanwezig
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag
 • Het evenement begint op zijn vroegst om 09.00 uur. Op een zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag of 1e en 2e kerstdag start het evenement op zijn vroegst vanaf 13.00 uur
 • Het evenement stopt op zijn laatst om 23.00 uur. Op een vrijdag, zaterdag en de avond voor een officiële feestdag stopt u uiterlijk om 24.00 uur
 • U draait maximaal 10 uur lang muziek achter elkaar
 • U richt geluidsboxen niet op woningen of winkels
 • Het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A)/83dB(C) zijn. Als er woningen staan, geldt dit tot op 2 m afstand. Als er geen woningen staan, geldt dit tot op 35 m afstand van de speakers
 • U mag maximaal 2 keer per locatie per kalenderjaar muziek draaien of maken
 • Uw evenement veroorzaakt geen of weinig overlast voor weggebruikers. U houdt altijd een rijbaan van 4 meter vrij voor verkeer en hulpdiensten. Alleen bij straat- en buurtfeesten mag de straat afgesloten worden als:
  • Het een 30 km/h-weg is
  • Er geen busroute of snelfietsroute door de straat loopt
  • De straat voor hulpdiensten bereikbaar blijft
 • Het evenement is niet in de 3e volle week van juli op een locatie die gebruikt wordt voor de Vierdaagsefeesten of de Vierdaagsemarsen
 • Als u voorwerpen op de weg plaatst, hebben deze samen een maximale oppervlakte van 50 m2. U mag maximaal 20 kramen plaatsen. U mag geen podium, tribune of tent plaatsen voor meer dan 50 personen

Voldoet uw evenement niet aan 1 of meer van deze regels?

Tijdens de Vierdaagse gelden andere regels:

Vraag uw vergunning aan tussen 16 en 8 weken voor het evenement. Stuur het volgende mee:

 • Een duidelijke plattegrondtekening op schaal (1: 500 of 1: 1000)
 • Afhankelijk van de omvang van uw evenement en uw plannen kunnen andere gegevens nodig zijn (denk aan: een verkeersplan als u verkeersmaatregelen moet treffen)

We beslissen 8 weken na ontvangst van de complete vergunningaanvraag. In sommige gevallen kan het langer duren dan 8 weken.

Hoeveel u moet betalen hangt af van het soort evenement dat u organiseert. Bij een klein evenement hoeft misschien alleen gekeken te worden naar verkeers- en milieumaatregelen, terwijl bij een groter evenement ook gedacht moet worden aan openbare veiligheid en volksgezondheid. Dat maakt de vergunning voor een groot evenement duurder.

De maximale kosten per type evenement zijn:

 • Klein evenement zonder winstdoel: € 43,94
 • Klein evenement: maximaal € 424,85
 • Aandachtsevenement:
  • zonder controle door gemeente: maximaal € 1.023,57
  • met controle door gemeente: maximaal € 2.021,41
 • Risico-evenement: maximaal € 3.418,39

Huur
U betaalt huur als u gebruik maakt van een locatie in de openbare ruimte waar de gemeente ook eigenaar van is. Hiervoor stelt de afdeling Stadsbeheer een huurovereenkomst op nadat de vergunning is verleend. Als u een vergunning aanvraagt kan een inschatting gemaakt worden van de huursom. De hoogte van de huursom is gebaseerd op het aantal bezoekers, het aantal dagen en de aard van het evenement (niet-commercieel / commercieel).

Let op:

 • U betaalt geen huur voor terreinen waarvan de gemeente geen eigenaar is, zoals de gronden van RWS/RVB (Waalkade en Rivierpark)
 • Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers worden geen huurovereenkomsten afgesloten