Evenementenvergunning

Als u een evenement organiseert, kunt u een vergunning nodig hebben. Voor een klein evenement zoals een buurtbarbecue of straatfeest hoeft dat meestal niet, dan is een melding voldoende. Kijk hieronder wanneer u alleen moet melden of een vergunning aanvragen.

Direct regelen met DigiD

Vraag uw vergunning op tijd aan: liefst 16 weken maar uiterlijk 8 weken van tevoren

U hoeft uw evenement alleen te melden als u voldoet aan de volgende regels:

 • Uw evenement heeft een organisator
 • Er zijn maximaal 250 mensen tegelijk aanwezig
 • Het evenement duurt maximaal 1 dag
 • Het evenement begint op zijn vroegst om 09.00 uur. Op een zondag, 2e paasdag, 2e pinksterdag of 1e en 2e kerstdag start het evenement op zijn vroegst vanaf 13.00 uur
 • Het evenement stopt op zijn laatst om 23.00 uur. Op een vrijdag, zaterdag en de avond voor een officiële feestdag stopt u uiterlijk om 24.00 uur
 • U draait maximaal 10 uur lang muziek achter elkaar
 • U richt geluidsboxen niet op woningen of winkels
 • Het geluidsniveau mag maximaal 70 dB(A)/83dB(C) zijn. Als er woningen staan, geldt dit tot op 2 m afstand. Als er geen woningen staan, geldt dit tot op 35 m afstand van de speakers
 • U mag maximaal 2 keer per locatie per kalenderjaar muziek draaien of maken
 • Uw evenement veroorzaakt geen of weinig overlast voor weggebruikers. U houdt altijd een rijbaan van 4 meter vrij voor verkeer en hulpdiensten. Alleen bij straat- en buurtfeesten mag de straat afgesloten worden als:
  • Het een 30 km/h-weg is
  • Er geen busroute of snelfietsroute door de straat loopt
  • De straat voor hulpdiensten bereikbaar blijft
 • Het evenement is niet in de 3e volle week van juli op een locatie die gebruikt wordt voor de Vierdaagsefeesten of de Vierdaagsemarsen
 • Als u voorwerpen op de weg plaatst, hebben deze samen een maximale oppervlakte van 50 m2. U mag maximaal 20 kramen plaatsen. U mag geen podium, tribune of tent plaatsen voor meer dan 50 personen

Voldoet uw evenement aan 1 of meer van deze regels niet?

Tijdens de Vierdaagse gelden andere regels:

Vraag uw vergunning 8 tot 16 weken van tevoren aan. Stuur het volgende mee:

 • Een duidelijke plattegrondtekening op schaal (1: 500 of 1: 1000)
 • Afhankelijk van de omvang van uw evenement en uw plannen kunnen andere gegevens nodig zijn (denk aan: een verkeersplan als u verkeersmaatregelen moet treffen)

We beslissen 8 weken na ontvangst van de complete vergunningaanvraag. In sommige gevallen kan het langer duren dan 8 weken.

Hoeveel u moet betalen hangt af van het soort evenement dat u organiseert. Bij een klein evenement hoeft misschien alleen gekeken te worden naar verkeers- en milieumaatregelen, terwijl bij een groter evenement ook gedacht moet worden aan openbare veiligheid en volksgezondheid. Dat maakt de vergunning voor een groot evenement duurder.

De maximale kosten per type evenement zijn:

 • Klein evenement zonder winstdoel: € 42,71
 • Klein evenement (A): maximaal € 413,-
 • Aandachtsevenement (B):
  • zonder controle door gemeente: maximaal € 995,-
  • met controle door gemeente: maximaal € 1.965,-
 • Risico-evenement (C): maximaal € 3.323,-