Ontheffing geluidsnormen festiviteit bedrijf of sportvereniging

Organiseert u als horeca- of recreatiebedrijf of als sportvereniging een feest? En is het geluid van luidsprekers, muziek of deelnemers daarbij harder dan toegestaan volgens de normen? Meld uw festiviteit bij de gemeente voor een ontheffing van de geluidsnormen.

Direct regelen

  • De geluidsnormen en tijden waarvoor u ontheffing nodig heeft, vindt u in de festiviteitenregeling (hoofdstuk 4, afdeling 1 van APV).
  • Meld uw feest uiterlijk twee weken van te voren.
  • Horeca- en recreatiebedrijven en sportverenigingen krijgen maximaal 2 dagen per jaar ontheffing buiten de collectieve dagen.
  • Andere bedrijven (geen horeca, recreatie of sport) krijgen maximaal 1 dag per jaar ontheffing buiten de collectieve dagen.
  • Check of u ook een evenementenvergunning nodig heeft. Een evenementenvergunning is nodig als u een podium of tent bouwt buiten uw eigen bedrijf; of u een podium of tent bouwt buiten uw eigen velden; of als u meer dan 250 bezoekers verwacht.

Collectieve feestdagen

Het college van Burgemeester en wethouders wijzen elk jaar een aantal collectieve dagen voor festiviteiten aan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Carnaval, de Vierdaagse. Op die dagen gelden in de aangewezen gebieden ruimere geluidsnormen voor horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen. Soms voor de hele stad, soms alleen voor een bepaalde wijk of buurt.
Organiseert u een feest op zo'n collectieve dag, dan hoeft u dat niet te melden. Via milieu@nijmegen.nl kunt u de collectieve data navragen.

U krijgt antwoord binnen 1 week na ontvangst van uw melding.

Telefoon 14 024
milieu@nijmegen.nl