Vaste of tijdelijke standplaats

Vraag een standplaatsvergunning aan als u spullen wilt verkopen of diensten leveren aan de openbare weg vanuit een kraam, wagen of met een tafel of ander middel.

Vraag uw vergunning minstens 8 weken van tevoren aan, maar niet eerder dan 16 weken.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Let op: als u niet betaalt op het eind van de aanvraag, krijgen wij de aanvraag niet binnen

 • Er zijn 2 soorten standplaatsen:
  • Vaste standplaats: 1 vaste plek die u 1 of meerdere dagen in de week gebruikt. De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar
  • Tijdelijke standplaats: 1 vaste plek die u 1 of meerdere dagen in de week gebruikt. U kunt een vergunning aanvragen voor 1 dag tot maximaal 6 weken
 • In het centrum geven we geen vergunning voor commerciële standplaatsen. Het centrum wordt begrensd door de Waal, de singels (Traianusplein, Sint Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein, Van Schaeck Mathonsingel) en het spoor (Stationsplein)
 • Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktstandplaatsvergunning. U heeft een marktstandplaatsvergunning nodig als u een vaste plaats wilt op 1 van de markten
 • Wilt u een standplaats op een plek die geen eigendom is van de gemeente Nijmegen? Dan moet u ook toestemming vragen aan de eigenaar
 • Foto van de verkoopwagen/kraam
 • Situatieschets van de locatie met daarop de standplaats (schaal 1: 500 of 1: 1000)
 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Indien van toepassing: 
  • Kopie inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar voor gebruik van de grond

Vergunning

U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, los van of u de vergunning krijgt of niet. Als u de vergunning krijgt, betaalt u:

 • Vaste standplaats: € 308,42
 • Tijdelijke standplaats: € 94,70

Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, dan betaalt u 25% van deze kosten.

Precariobelasting

 • Naast de kosten van de vergunning, betaalt u voor het gebruik van gemeentegrond. Dit heet precariobelasting. Het tarief is € 2,02 per vierkante meter grond per dag. U ontvangt hiervoor een aanslagbiljet
 • Tijdens de Vierdaagseweek en concerten op de Goffertweide en een aantal andere locaties gelden andere tarieven. U vindt deze tarieven en locaties in de verordening Precariobelasting
 •  Neem voor vragen over de precariobelasting contact op met bureau Gemeentebelastingen