Vergunning standplaats winterseizoen

U wilt in de periode november - begin januari spullen verkopen of diensten aanbieden met een kraam, wagen, tafel of ander middel. In de winterperiode hebben we hiervoor speciale standplaatsen. Van 15 augustus tot en met 13 september 2020 kunt u via deze pagina een vergunning aanvragen voor zo'n winterstandplaats.

 • Een standplaats is 1 vaste plaats die u 1 of meerdere dagen in de week gebruikt
 • U kunt een vergunning aanvragen voor 1 dag tot maximaal 6 weken voor een winterstandplaats in de periode 15 november 2020 tot 8 januari 2021
 • Bekijk het overzicht van de winterstandplaatsen
 • U kunt voor een winterstandplaats géén vergunning aanvragen voor meerdere jaren
 • U mag geen alcoholische dranken verkopen
 • Wij houden geen wachtlijst bij voor de winterstandplaatsen
 • Wij behandelen een aanvraag binnen 8 weken

Belangrijk bij het aanvragen

 • De persoon die de vergunning aanvraagt moet in de kraam of verkoopwagen staan
 • Wilt u voor meerdere plekken een standplaats aanvragen? Vul dan voor iedere plek een nieuw aanvraagformulier in
 • Per bedrijf of persoon mag u 1 aanvraag doen per standplaats
 • U mag niet tegelijkertijd een aanvraag doen als persoon (met een BSN) en als eigenaar van een bedrijf (met een KvK-nummer)
 • Zorg dat u betaalt met Ideal aan het einde van de aanvraag. Anders krijgen wij uw aanvraag niet binnen

Gepubliceerde standplaats

 1. We laten weten voor welke standplaats op gemeentegrond u een vergunning aan kunt vragen. U vindt het overzicht in het digitale gemeenteblad van gemeente Nijmegen en op onze website bij Gepubliceerde winterstandplaatsen
 2. Voor gepubliceerde standplaatsen geldt altijd een aanvraagperiode
 3. Zorg dat u een complete aanvraag opstuurt binnen de aanvraagperiode. Na de aanvraagperiode kunt u de aanvraag niet meer aanpassen
 4. Heeft u een aanvraag opgestuurd die niet compleet is? En deed u dit minimaal 1 week voor het einde van de aanvraagperiode? Dan krijgt u bericht van ons. U heeft dan nog 1 week om de aanvraag af te maken
 5. Na de aanvraagperiode kijken we of er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde plekken en dagen. Zo ja, dan loten we onder de aanvragers

Vrije standplaats

 1. Zijn er na de aanvraagperiode voor een gepubliceerde standplaats geen aanvragen binnengekomen? Dan wordt de gepubliceerde standplaats een vrije standplaats
 2. Voor vrije standplaatsen kunt u het hele jaar door een vergunning aanvragen. U vindt het overzicht vanaf 18 september op onze pagina Overzicht standplaatsen, kopje 'vrije winterstandplaatsen'
 3. Er is geen loting: we behandelen de aanvragen voor een vrije standplaats op volgorde van binnenkomst.
 • Foto van de verkoopwagen/kraam
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Kosten vergunning

 € 96,88.

U betaalt voor het behandelen van uw vergunningaanvraag, ook als u de vergunning niet krijgt.

Krijgt u de vergunning uiteindelijk niet of trekt u de aanvraag in, dan betaalt u 25% van bovenstaande kosten. Dit verrekenen we met het bedrag dat u bij de aanvraag betaalt. U krijgt hierover bericht.

Let op: als u niet betaalt op het eind van de aanvraag, krijgen wij de aanvraag niet binnen.

Precariokosten

Naast de kosten van de vergunningaanvraag, betaalt u maandelijks voor het gebruik van gemeentegrond. Dit heet precariobelasting. Wilt u de precariokosten weten? Mail naar belastingen@nijmegen.nl.