Straatspeeldag organiseren

Organiseert u een straatspeeldag dan meldt u dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

Melden Het inloggen is geannuleerd.

  • Meld uw straat twee weken van tevoren aan. Na uw melding ontvangt u een ontvangstbevestiging. We nemen daarna alleen contact met u op als we nog vragen hebben over uw melding
  • Straatspeeldagen mogen alleen in woonerven en woonwijken met een 30 km/h-zone
  • Door de straat mogen geen buslijnen of snelfietsroutes lopen
  • Houd altijd een rijbaan van 4 meter vrij voor verkeer en hulpdiensten
  • U moet een evenementenvergunning aanvragen als er meer dan 250 deelnemers komen of als u een podium, tribune of tent voor meer dan 50 personen plaatsen wil plaatsen
  • U kunt elk jaar voor 1 straatspeeldag subsidie voor wijkactiviteit aanvragen
  • Tip: Betrek de buren bij uw plannen. Laat ze weten op welke dag u de straat autovrij wil maken