Vierdaagse, vergunning voor kraam/podium langs route

U wilt in Nijmegen naast de looproute van de Vierdaagsemarsen een verkoopkraam of een voorwerp plaatsen. Bijvoorbeeld een frietkraam, bankje of parasol. Dan heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan voor 18 maart.

Regelen met DigiD

Als u buiten de gemeente Nijmegen langs de route wilt staan (bijv. Beuningen of Wijchen), dan moet u de vergunning bij de andere gemeente aanvragen.

  • Een vergunning voor een terras, podium of kraam in het centrum tijdens de Vierdaagsefeesten, vraagt u aan bij de Stichting Vierdaagsefeesten
  • Voor het plaatsen van luidsprekers heeft u een ontheffing nodig. Die vraagt u aan via het webformulier. De gemeente laat u weten of u de ontheffing krijgt.

 

  • standplaatsvergunning € 91,79
  • objectvergunning: € 91,79
  • ontheffing drank- en horecawet: € 144,54
  • ontheffing verbod geluidshinder niet commercieel: € 48,16
  • ontheffing verbod geluidshinder commercieel: € 145,16
  • Voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond moet u precariobelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslagbiljet. Voor vragen over de precariobelasting kunt u contact opnemen via belastingen@nijmegen.nl of 14024