Vierdaagse, vergunning voor kraam/podium langs route

U wilt in Nijmegen naast de looproute van de Vierdaagsemarsen een verkoopkraam of een voorwerp plaatsen. Bijvoorbeeld een frietkraam, bankje of parasol. Dan heeft u een vergunning nodig.

Het is niet meer mogelijk om een vergunning aan te vragen voor de Vierdaagse van 2018. Ingediende aanvragen voor 2018 krijgen uiterlijk eind juni bericht. Vanaf januari 2019 kunt u een aanvraag indienen voor de Vierdaagse van 2019.

 • Voor het plaatsen van luidsprekers heeft u een ontheffing nodig. Die vraagt u aan via het webformulier. De gemeente laat u weten of u de ontheffing krijgt
 • U krijgt uiterlijk eind juni bericht op uw aanvraag
 • Een vergunning voor een terras, podium of kraam in het centrum tijdens de Vierdaagsefeesten, vraagt u aan bij de Stichting Vierdaagsefeesten

 

U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag door de gemeente, los van of u de vergunning krijgt of niet:

 • Als u de vergunning krijgt, betaalt u 100% van de hieronder vermelde kosten
 • Krijgt u de vergunning niet of trekt u de aanvraag in, betaalt u 25% van onderstaande kosten

Type vergunning

 • Standplaatsvergunning € 91,79
 • Objectvergunning: € 91,79
 • Ontheffing drank- en horecawet: € 144,54
 • Ontheffing verbod geluidshinder niet commercieel: € 48,16
 • Ontheffing verbod geluidshinder commercieel: € 145,16
 • Voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond moet u precariobelasting betalen. U ontvangt hiervoor een aanslagbiljet. Voor vragen over de precariobelasting kunt u contact opnemen via belastingen@nijmegen.nl of 14024