Woningonttrekkingsvergunning

Het wijzigen van de bestemming en het gebruik van een pand regelt u via een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als u een woning gedeeltelijk gaat inrichten als winkel. Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig.

Direct regelen met DigiD

Kantoor of praktijkruimte aan huis

Als u een kantoor of praktijkruimte aan huis wilt inrichten, heeft u géén woningonttrekkingsvergunning nodig als:

  • u maximaal 1/3 van uw woonruimte als kantoor of praktijk inricht
  • de kantoor- of praktijkruimte niet groter wordt dan 45m2
  • u (als hoofdbewoner) zelf de kantoor- of praktijkruimte gebruikt.

Stadscentrum

In het stadscentrum krijgt u in principe géén onttrekkingsvergunning voor een economische functie (winkel- of kantoorruimte). Bij een aanvraag hiervoor bekijkt de gemeente of u de onttrekking financieel of reëel kunt compenseren door elders woonruimte toe te voegen.

Onder het stadscentrum wordt verstaan: de beide zijden van de Smetiusstraat, Bloemerstraat Augustijnenstraat, Burchtstraat, Kelfkensbos, Gerard Noodtstraat, van Broeckhuysenstraat, van Welderenstraat, In de Betouwstraat alsmede de daartussen gelegen straten en de beide zijden van de Lange Hezelstraat, de Stikke Hezelstraat en Houtstraat.

Print het aanvraagformulier en verzend per post.