Verhuizen

U verhuist naar of binnen gemeente Nijmegen. Geef uw verhuizing op tijd door: vanaf maximaal 4 weken voor uw verhuisdatum tot en met uiterlijk 5 dagen erna.

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

Let op: uploaden van documenten is niet nodig

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders en hun kinderen vanaf 16 jaar mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Iedereen vanaf 16 jaar mag een verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd
  • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
  • Geef uw verhuizing op tijd door: van 4 weken vóór tot en met 5 dagen ná de verhuisdatum. Meldt u de verhuizing binnen deze periode, dan gaat uw adreswijziging in vanaf uw verhuisdatum
  • Geeft u de verhuizing meer dan 5 dagen na de verhuisdatum door? Dan gaat uw adreswijziging in vanaf de datum dat u de verhuizing doorgeeft

Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum of meldingsdatum is uw melding verwerkt. U ontvangt hiervan binnen enkele weken een schriftelijke bevestiging.

Wilt u eerder weten of u al staat ingeschreven? Log in op MijnOverheid en kijk of uw inschrijving is verwerkt.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.