Stemmachtiging afgeven

Wilt u stemmen, maar kunt u niet? Machtig dan iemand om voor u te stemmen. Gebruik hiervoor uw stempas of het machtigingsformulier. Uw gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs om namens u te stemmen.

U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

  • Via de stempas. Volg de aanwijzingen op de achterkant van uw stempas
  • Via het machtigingsformulier. Gebruik het formulier alleen als u van 21 februari tot en met 21 maart niet thuis bent, waardoor u uw stempas niet kunt overdragen aan uw gemachtigde

Let op: gebruikt u het machtigingsformulier? Dan kunt u zelf niet meer stemmen. Een machtiging op de stempas is wel ongedaan te maken.