Inschrijven politieke partij

Meld uw nieuwe politieke partij aan om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit kan uiterlijk tot en met 27 december 2017.

Direct regelen

  • U moet uw partij inschrijven als de partij nog niet eerder heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen
  • Uw partij moet statuten hebben en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
  • Het stembureau controleert voor de inschrijving of u de partijnaam mag gebruiken
  • Formulier verklaring aanwijzing gemachtigden
  • Afschrift van de akte van de notaris met de statuten van de vereniging
  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Bewijs van betaling van de borgsom: kopie bankafschrift

Tip: vul eerst de bijlagen in zodat u die direct kunt uploaden bij het webformulier.

€ 112,50. U krijgt dit bedrag terug als uw partij meedoet aan de verkiezingen.

Stort de borg uiterlijk op 27-12-2017 op rekeningnummer NL09 INGB 0000 8637 40 ten name van Gemeente Nijmegen - Burgerzaken. Zet bij de opmerkingen 'registratie' en uw partijnaam.