Organogram

De gemeentelijke organisatie bestaat uit de bedrijfsmatige, beleidsmatige en ondersteunende afdelingen en de bestuursorganen. Die in deze netwerkorganisatie nauw met elkaar samenwerken. De gemeente werkt voor de stad Nijmegen en haar inwoners.
Om goed in te kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving is de gemeente opgezet als een platte, wendbare netwerkorganisatie.

Bedrijfsmatige afdelingen

Er zijn 5 bedrijfsmatige afdelingen: 

 • Publiekszaken (PU)
 • Stadsbeheer (SB)
 • Stadsrealisatie (SR) 
 • Vastgoed Sport en Accommodaties (VA)
 • Zorg en Inkomen (ZI)

Beleidsmatige afdelingen

Er zijn 4 beleidsmatige afdelingen:

 • Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
 • Stadsontwikkeling (ST)
 • Veiligheid (VH)
 • Wijkmanagement (WM)

Ondersteunende afdelingen

Er zijn 4 ondersteunende afdelingen:

 • Bestuursondersteuning en -advies (BA): hieronder valt communicatie, Onderzoek en statistiek en het bestuurssecretariaat
 • Financiën (FA)
 • Juridische Zaken (JZ)
 • Personeel, Informatie en Facilitair (PIF)

Bestuursorganen

Directie/ GMT

 • twee directeuren
 • gemeentesecretaris
 • GemeentelijkManagementTeam (GMT)
 • stadscontrol

Bestuur