Verzoek wet openbaarheid bestuur

U heeft recht op bestuurlijke informatie van de gemeente. De gemeente maakt zelf veel bekend op allerlei manieren. Vindt u dat u niet volledig geïnformeerd bent? U kunt een Wob-verzoek indienen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wat u moet weten

Iedereen kan een Wob-verzoek indienen. Dat moet u per brief doen. Per e-mail kan niet.

Stuur uw brief naar: 

 • Gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

U geeft de volgende zaken aan:

 • Waarover u informatie wilt hebben
 • Welke documenten u wilt bekijken
 • Hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

De gemeente bepaalt op welke manier u de informatie krijgt. Dat kan een van deze manieren zijn:

 • U krijgt een kopie
 • U mag het document bekijken
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud
 • U krijgt informatie over de inhoud

De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. U krijgt geen informatie over de volgende zaken:

 • Informatie die gaat over de staatsveiligheid
 • Informatie waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • Vertrouwelijke gegevens van bedrijven
 • Het privé-leven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

De gemeente kan om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld:

 • Als het gaat over opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • Informatie over inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • Als deze informatie u voordeel geeft ten opzichte van anderen

Meer informatie: Overheid.nl

Termijn

Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u een reactie. Deze termijn kunnen wij 1 keer met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang dan kunt u ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aanvragen bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

De kosten van een kopie.

Wetgeving

Landelijke wetgeving: