Buurtpreventie

In Nijmegen zijn al meer dan 70 buurtpreventiegroepen actief. Ook u kunt met de buren zorgen voor een veiligere buurt. U kunt aansluiten bij een appgroep die er al is of zelf een appgroep starten. Buurtbewoners die lid zijn van deze groepen, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. 

Voorbeelden van buurt(veiligheids)apps:

Om het gebruik van de groepsapp prettig te houden is het goed om de volgende regels in acht te nemen:

 • Bel bij een alarmerende situatie altijd eerst 112 en informeer daarna je buren via de groepsapp. Laat de groep weten dat 112 al gebeld is.
 • Bel 0900-8844 (politie) wanneer er geen spoed is.
 • De groepsapps WABP en Veiligebuurt zijn alleen bedoeld voor berichten die betrekking hebben op de veiligheid in je wijk. Deze groepsapps zijn niet bedoeld als sociaal platform. 
 • Gebruik de app volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer.
  A = Alarmeer 112.
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan om contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren.
  Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in de tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Via de website van WAPB zijn tegen betaling WhatsApp buurtpreventie stickers te verkrijgen. Stickers zijn alleen toegestaan op eigen terrein. 

Zie voor verdere informatie de huisregels van WABP.