Wijkwebsites en Facebookpagina's

Zoekt u informatie over uw wijk? Wilt u zelf iets bekendmaken in uw wijk? Voor al deze zaken zijn er in de meeste wijken in Nijmegen wijkwebsites. Alle stadsdelen hebben een Facebookpagina

Deze Facebookpagina's zijn gemeentelijke pagina's.

stadsdelen en Facebookpagina's
Stadsdeel Facebookpagina
Nijmegen-NoordNoord op Facebook
Nijmegen-CentrumCentrum op Facebook
Nijmegen-OostOost op Facebook
Nijmegen-Midden en Nijmegen-ZuidMidden-Zuid op Facebook
Nijmegen-WestWest op Facebook
DukenburgDukenburg op Facebook
LindenholtLindenholt op Facebook

Deze websites zijn voor en door bewoners. De gemeente beheert ze dus niet.

stadsdelen en websites
StadsdeelWebsite
Dukenburgwww.dukenburg.nl
Lindenholtwww.lindenholtleeft.nl
Nijmegen-Middenwww.hartvannijmegen.nu
Nijmegen-Oostwww.nijmegen-oost.nl
Nijmegen-Oud-Westwww.dewester.info
Nijmegen-Zuidwww.wijkkranthatert.nl
Nieuw-West

www.neijwest.nl 

Wijzigingen kunt u doorgeven aan wijkmanagement@nijmegen.nl.